ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ” (Π.Ο.Θ.Α.)

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 -10677 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. : 210 5228 770 – 210 5235 764 – FAX: 210 5228 730

mail: potha@otenet.gr