ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΘΑ

 

 

Όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. και ψηφίστηκε ομόφωνα στο έκτακτο καταστατικό συνέδριο που έγινε 5 Ιουνίου του 2000 και εγκρίθηκε δια της υπ’ αριθμ. 6453 στις 15 Νοεμβρίου του 2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπό την πρόσθεν επωνυμία, αναγνωρισθέντος δια της υπ’ αριθμ. 20303/65 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικείαν στήλην του βιβλίου ανεγνωρισμένων σωματείων υπ’ αυξ. αριθ. 82 ειδ. 698.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Ένωση Σωματείων των εργαζομένων στο θέαμα και ακρόαμα, ιδιαίτερα δε στο Θέατρο, Κινηματογράφο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Θέατρο Σκιών, Λυρικό Θέατρο, Μουσική, Χορό, Τραγούδι, με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ” (Π.Ο.Θ.Α.)  και με έδρα την Αθήνα.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Π.Ο.Θ.Α. είναι:

 1. Να ενώσει και να συντονίσει τους αγώνες των Σωματείων μελών για την υπεράσπιση των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών προβλημάτων των εργαζομένων στο θέαμα-ακρόαμα.
 2. Να βοηθήσει στη σύσφιξη και στην αλληλεγγύη των εργαζομένων καθώς και στη σφυρηλάτηση της αλληλεγγύης των μελών της με το σύνολο του εργαζόμενου Λαού.
 3. Να παρακολουθήσει από κοντά τα οικονομικά και πάσης φύσεως προβλήματα των Σωματείων μελών και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και λύση τους.
 4. Να συμβάλλει στην διαφώτιση των μελών των Σωματείων που αποτελούν την δύναμή της για την αποστολή τους στην κοινωνία, να εξάρει το μέγεθος των υποχρεώσεών τους και να συμβάλλει στην πνευματική και αισθητική ανύψωση του Ελληνικού λαού.
 5. Να αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις της ενάντια σε κάθε μορφή λογοκρισίας στο Θέαμα και το Ακρόαμα.
 6. Να συμπαρασταθεί στους δίκαιους αγώνες του Ελληνικού λαού καθώς και των άλλων λαών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΣΑ

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

 1. Το συνεχή αγώνα για την ανάπτυξη της δημοκρατικής, επαγγελματικής, ταξικής, συνδικαλιστικής και συναδελφικής συνείδησης των εργαζομένων στο Θέαμα-Ακρόαμα.
 2. Την ίδρυση Λέσχης και Βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της.
 3. Τη λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν στην εξύψωση του πνευματικού και αισθητικού επιπέδου των μελών της Π.Ο.Θ.Α. όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκπαιδευτικά πολιτιστικά προγράμματα, ομιλίες, ποιητικές βραδυές, εκδρομές σε ιστορικούς  χώρους και ότι έχει σχέση με πολιτιστικά δρώμενα.
 4. Την εκπροσώπηση της Π.Ο.Θ.Α., σε όλους τους Οργανισμούς, Φεστιβάλ κλπ. που έχουν σχέση με το θέατρο, τον Κινηματογράφο, την Ραδιοτηλεόραση και τη Μουσική, επίσης στο Υπουργείο Πολιτισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ. Καθώς και στο Ε.Ρ.Σ., Κρατικά θέατρα, Επιτροπή Επιθεώρησης θεάτρων-Κινηματογράφων, Κέντρων Διασκέδασης και στο Κέντρο Κινηματογράφου.
 5. Την επαφή και συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού και την ανταλλαγή απόψεων και τρόπων δράσης πάνω στα προβλήματα των εργαζομένων στο θέαμα και  στο Ακρόαμα.
 6. Την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με την σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων Σωματείων μελών της.
 7. Τη συμμετοχή ή εκπροσώπηση σε αρμόδιους φορείς επιφορτισμένους με την λήψη των αποφάσεων για τον καταρτισμό προγραμμάτων που έχουν σχέση με τη θεατρική-Κινηματογραφική-Ραδιοτηλεοπτική-Μουσική και ορχηστική παιδεία του τόπου.

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο

Η Π.Ο.Θ.Α. είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).

Η Π.Ο.Θ.Α. μπορεί να γίνει μέλος ή να έχει οργανική επαφή και συνεργασία με όλες τις προοδευτικές και αντίστοιχες Ομοσπονδίες του εξωτερικού καθώς και με το  Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.) και με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (W.F.T.U.).

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ

 1. Η Π.Ο.Θ.Α. συγκροτείται από τα Σωματεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Καταστατικού. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν και σωματεία συναφών κλάδων ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
 2. Κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να υποβάλλει ένσταση κάθε Σωματείο μέλος της Π.Ο.Θ.Α. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα που το Δ.Σ. γνωστοποίησε εγγράφως στα Σωματεία μέλη της, την απόφαση της για την ένταξη του νέου σωματείου. Για την ένσταση αποφασίζει αμετάκλητα η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

 1. Για την εγγραφή και προσχώρηση Σωματείου στη δύναμη της Π.Ο.Θ.Α. χρειάζεται:

α.   Έγγραφη αίτηση που να αναγράφεται και ο ακριβής αριθμός των μελών του αιτούντος  σωματείου που είναι γραμμένος στα μητρώα αυτού.

β.   Αντίγραφο του καταστατικού του σωματείου που προβλέπει  την προσχώρηση στην Π.Ο.Θ.Α. ή των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, κατά την οποία αποφασίστηκε η ένταξή του στην Π.Ο.Θ.Α. Στο Πρακτικό αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η Γ.Σ. έλαβε γνώση του Καταστατικού της Π.Ο.Θ.Α.

γ.   Ονομαστικός  Πίνακας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, όπως και το Καταστατικό αυτού.

δ.   Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου  της έδρας του Σωματείου.

 1. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. εγκρίνει  ή απορρίπτει την αίτηση του Σωματείου δικαιολογώντας έγγραφα την απόφασή του.
 2. Το Σωματείο που δεν έγινε δεκτό στη δύναμη της Π.Ο.Θ.Α. μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. που σαν ανώτατο όργανο του συνόλου των εργαζομένων στο θέαμα και στο Ακρόαμα αποφασίζει για την οριστική ένταξη ή μη του επαγγελματικού  Σωματείου.
 3. Σωματεία Συνταξιούχων δεν γίνονται δεκτά στην Π.Ο.Θ.Α. Επίσης Συνταξιούχοι δεν μπορούν να είναι μέλη των Σωματείων μελών της Π.Ο.Θ.Α., ακόμη και αν συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Σωματείων μελών της Π.Ο.Θ.Α. είναι:

 1. Η πιστή τήρηση του Καταστατικού της Π.Ο.Θ.Α.
 2. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς την Π.Ο.Θ.Α.
 3. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.
 4. Η πρόσκληση μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων μελών για παρακολούθηση των εργασιών τους.
 5. Η παρουσία των εκλεγμένων αντιπροσώπων των Σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις της Π.Ο.Θ.Α. για την άσκηση του δικαιώματος της κριτικής και ελέγχου.
 6. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Π.Ο.Θ.Α. με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα συλλογικά όργανα, που προβλέπονται από το Καταστατικό της.
 7. Να ζητούν την ηθική και υλική βοήθεια της Π.Ο.Θ.Α. για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών τους.

 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σύστασης ή επίπληξης στα  Σωματεία -μέλη όταν:

α.   Καθυστερούν αδικαιολόγητα τις μηνιαίες συνδρομές.

β.   Καθυστερούν την υποβολή έκθεσης για την σύνθεση του Δ.Σ. και τον αριθμό των μελών  κάθε Σωματείου ή καθυστερούν ν’ αναφέρουν τυχόν μεταβολές του Δ.Σ. τους.

γ.   Παραλείπουν να καλούν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου τον αντιπρόσωπο της Π.Ο.Θ.Α.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. εισηγείται προς την  Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Θ.Α. τη διαγραφή Σωματείου-μέλους της δύναμής της  όταν:

α. Το Σωματείο-μέλος καθυστερεί την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Π.Ο.Θ.Α. πέραν των δύο (2) ετών. Πριν την εισήγηση για τη διαγραφή το Σωματείο-μέλος ειδοποιείται εγγράφως από το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. να τακτοποιήσει τις παντός είδους οφειλές του προς την Ομοσπονδία.

β. Παραβαίνει το πνεύμα και το γράμμα του  Καταστατικού της Π.Ο.Θ.Α. και ενεργεί ενάντια στα συμφέροντα των συνεργαζομένων Σωματείων.

γ. Αναπτύσσει φασιστική,  αντισυνδικαλιστική, ρατσιστική και εν γένει αντιδημοκρατική δράση και συμπεριφορά, που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξία.

δ.   Σωματείο-μέλος που διαγράφηκε για οικονομικούς λόγους μόλις καταβάλει την οφειλή του εντάσσεται και πάλι στη δύναμη της Π.Ο.Θ.Α. κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της.

Η αποχώρηση των μελών της Π.Ο.Θ.Α. θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που ισχύουν.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Π.Ο.Θ.Α. είναι:

α.   Το δικαίωμα εγγραφής του Σωματείου- μέλους, που ορίζεται στο ποσό των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) δραχμών.

β.   Η μηνιαία συνδρομή των μελών των Σωματείων -μελών της Π.Ο.Θ.Α., που ορίζεται σε είκοσι (20) δραχμές το μέλος. Το συνολικό ποσό της μηνιαίας συνδρομής που κάθε Σωματείο-μέλος υποχρεούται να καταβάλει στην Π.Ο.Θ.Α. υπολογίζεται με βάση τα ταμειακώς εντάξει μέλη των Σωματείων. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη προκύπτουν από το πρακτικό αρχαιρεσιών κάθε Σωματείου μέλους. Υπεύθυνοι για την καταβολή των συνδρομών είναι τα Σωματεία-μέλη της Π.Ο.Θ.Α..

γ.  Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της Π.Ο.Θ.Α.

δ.   Ο κοινωνικός πόρος από την Εργατική Εστία και άλλες οργανώσεις, πόροι από το Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς, τυχόν δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα επ’ ωφελεία απογραφής από τα μέλη της ή και από τρίτους.

ε.   Έσοδα από θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,  από επιδοτούμενα πολιτιστικά προγράμματα, σεμινάρια Υπουργείων και Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

στ. Σε περίπτωση οικονομικής δυσκολίας το Δ.Σ.  της Π.Ο.Θ.Α. με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης  μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την συνδρομή των μελών της ως και το δικαίωμα εγγραφής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Όργανα της Π.Ο.Θ.Α. είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση που τη συγκροτούν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών που ανήκουν στη δύναμή της και που αποτελεί το κυρίαρχο όργανο.
 2. Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Θ.Α.
 3. Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή των Οικονομικών της Π.Ο.Θ.Α.
 4. Η θητεία των διαφόρων διοικητικών ή αντιπροσωπευτικών οργάνων της Π.Ο.Θ.Α., Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στη Γ.Σ.Ε.Ε. κλπ. είναι τριετής και λήγει μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την εκλογή τους.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

 1. Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) απαρτίζεται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Σωματείων -μελών που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Θ.Α.
 2. Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση διαθέτοντας αριθμό Συνέδρων ανάλογο προς τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν κατά την εκλογή των αντιπροσώπων στις οικείες οργανώσεις με την παρακάτω αναλογία.

Για κάθε 50 ψηφίσαντες εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος.

Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση, που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου.

 1. Για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις (Συνέδριο) πρέπει τα Σωματεία -μέλη να είναι εντάξει ταμειακώς προς την Π.Ο.Θ.Α. μέχρι δύο μήνες πριν το Συνέδριο.
 2. Δύο μήνες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Θ.Α. τα πρακτικά της εκλογής των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών και των ισάριθμων αναπληρωματικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν οι αρχαιρεσίες Σωματείου-μέλους πραγματοποιηθούν μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν το Συνέδριο, θα υποβάλουν τα πρακτικά τους δέκα (10) ημέρες πριν από το Συνέδριο.
 3. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α., ελέγχει τα στοιχεία και αν βρεθούν εντάξει τότε χορηγεί στον αντιπρόσωπο δελτίο συμμετοχής (κάρτα συνέδρου) στη Γενική Συνέλευση.
 4. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. της  Π.Ο.Θ.Α. δεν χορηγήσει δελτίο συμμετοχής σε εκλεγμένο  αντιπρόσωπο, τότε η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Θ.Α. αποφασίζει για τη συμμετοχή του με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
 5. Αποκλείονται από τη Γενική Συνέλευση αντιπρόσωποι Σωματείων που εν τω μεταξύ έγιναν έστω και πρόσκαιρα εργοδότες, συνταξιοδοτήθηκαν ή άλλαξαν επάγγελμα.
 6. Σε περίπτωση που η υποβολή δικαιολογητικών είναι εκπρόθεσμη οι αντιπρόσωποι αποκλείονται από τη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να συμμετέχουν.
 7. Αντιπρόσωποι που διαγράφηκαν γιατί έγιναν εργοδότες ή συνταξιοδοτήθηκαν ή άλλαξαν επάγγελμα ή απουσιάζουν μόνιμα αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο

 1. Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών είναι το κυρίαρχο όργανο της Π.Ο.Θ.Α. και αποφασίζει για κάθε πρόβλημα που έχει σχέση με το θέαμα και το ακρόαμα.

α.   Ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.

β.   Εγκρίνει τον Απολογισμό του χρόνου που έληξε και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του επόμενου.

γ.   Εκλέγει τη Διοίκηση, τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. και την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή. Σε κάθε όργανο εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

δ.   Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της Ομοσπονδίας.

ε.   Αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που προκύπτει και που δεν προβλέπεται στο Καταστατικό.

 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων γίνεται μία φορά το χρόνο το αργότερο εντός τριών μηνών μετά τη λήξη του οικονομικού έτους με πρόσκληση του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και στην οποία αναγράφεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 15 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. φέρνει για έγκριση και έλεγχο:

α.   Τον Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ.

β.   Τον Οικονομικό Απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επόμενου.

γ.   Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση της Π.Ο.Θ.Α.

δ.   Σχέδια, προοπτικές και κάθε πρόβλημα της Π.Ο.Θ.Α. επί μέρους και στο σύνολο.

 1. ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. και εφ’ όσον πρόκειται για πολύ σοβαρό πρόβλημα ή όταν το ζητήσει το 1/3 των Σωματείων-μελών, ταμειακώς εντάξει, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. της  Π.Ο.Θ.Α. που πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο της σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να ζητήσει και η Ελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες το αργότερο να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 1. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. Αμέσως η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα αφού εκλέξουν οι Σύνεδροι Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, δύο Γραμματείς και έναν Έφορο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή γίνεται με ανάταση του χεριού.
 2. Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να παρευρίσκεται αντιπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. εφ όσον η Π.Ο.Θ.Α. είναι μέλος της.
 3. Τα έξοδα των αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης βαρύνουν την Π.Ο.Θ.Α.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία:

α.   Όταν κατά την πρώτη πρόσκληση για  Γενική Συνέλευση είναι παρόντες το 1/3 του συνόλου των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Π.Ο.Θ.Α., που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα ψήφου.

β.   Σε περίπτωση μη απαρτίας στην πρώτη Γενική Συνέλευση καλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα ακριβώς μέσα σε δέκα  μέρες. Σ’ αυτή πρέπει να είναι παρόντες το 1/4 των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών.

γ.   Όταν και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία καλείται τρίτη σε διάστημα 8 ημερών που πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών.

δ.   Στην περίπτωση μη απαρτίας και της τρίτης, τότε καλείται πάλι μετά από ένα μήνα  Γενική Συνέλευση που θεωρείται πρώτη και απαιτείται η δύναμη της προηγούμενης παραγράφου δηλαδή το 1/5 των αντιπροσώπων των Σωματείων -μελών, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα ψήφου.

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 2. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή κάθε φύσης οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, σοβαρά προσωπικά προβλήματα, κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτης εισφοράς, αλλαγή επωνυμίας, προσχώρηση ή αποχώρηση σωματείου από την Π.Ο.Θ.Α. είναι έγκυρη όταν λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

Για άλλα θέματα δευτερευούσης σημασίας η ψηφοφορία  μπορεί να γίνει με ανάταση του χεριού.

΄Άλλος τρόπος ψηφοφορίας είναι άκυρος.

 

 1. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων γίνεται την τελευταία μέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και όταν εξαντληθούν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Για να διαλυθεί η Π.Ο.Θ.Α. ή να τροποποιηθεί το Καταστατικό της απαιτείται η παρουσία (απαρτία) στη Γενική Συνέλευση του μισού συν ένα του συνόλου των αντιπροσώπων μελών των Σωματείων-μελών της και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
 3. Στην περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. αποφασίζει για τα περιουσιακά στοιχεία ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχει η Π.Ο.Θ.Α. σε τρίτους και στο Κράτος. Για το τυχόν υπόλοιπο που θα μείνει αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατά τη λήψη της απόφασης για την διάλυσή της.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Η Διοίκηση της Π.Ο.Θ.Α. απαρτίζεται από 11 μέλη.
 2. Η θητεία της Διοίκησης είναι τριετής και αρχίζει από τη συγκρότησή της σε σώμα.
 3. Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή της Διοίκησης ο πρώτος κατά τη σειρά της εκλογής σύμβουλος του συνδυασμού που πλειοψήφησε ή άλλος εξουσιοδοτημένος από αυτόν εκπρόσωπος του ίδιου συνδυασμού συγκαλεί τα εκλεγμένα μέλη της διοίκησης σε πρώτη συνεδρίαση για να συγκροτηθεί η διοίκηση σε σώμα.

Αν αυτοί αμελήσουν οφείλει να συγκαλέσει τη συνεδρίαση ο πρώτος κατά τη σειρά της εκλογής σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού μέσα σε 10 μέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

 1. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της η Διοίκηση εκλέγει από      τα μέλη της  με μυστική  ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον  Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον  Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων, τον Ταμία και τον ΄Εφορο.
 2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ενεργούν δε πάντα μέσα στα πλαίσια και σύμφωνα με το πνεύμα των αποφάσεων-εντολών της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Για έκτακτη συνεδρίαση χρειάζεται πρόσκληση του Προέδρου όταν προκύπτει σοβαρό θέμα που απαιτεί άμεση λύση ή όταν το ζητήσουν (3) τρεις σύμβουλοι σε αίτηση που θα γράφει το αντικείμενο για την έκτακτη συνεδρίαση (παραίτηση μελών, πρόταση μομφής, αναδιάρθρωση του συμβουλίου κλπ.)

Ο Πρόεδρος μέσα σε 10 μέρες πρέπει να καλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία από τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζεται τελικά αν υπάρχει λόγος ή όχι για συζήτηση. Μετά ανάλογα με το αποτέλεσμα συνεχίζεται ή λύνεται η συνεδρίαση.

Απαραίτητα κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται  απ’ όλα τα παρόντα μέλη. Την τήρηση των πρακτικών το Δ.Σ. την αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Ομοσπονδίας με ευθύνη πάντοτε του Γενικού Γραμματέα.

 1. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος και ο  Γενικός         Γραμματέας, θέματα που προτείνονται από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους οφείλουν να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία στις συνεδριάσεις όταν είναι παρόντα έξι (6) μέλη. Πρέπει να παρευρίσκεται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους.
 3. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 4. Αν χηρεύσει οριστικά θέση μέλους της Διοίκησης, αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο κατά τη σειρά της εκλογής αναπληρωματικό του συνδυασμού του μέλους που αποχώρησε.
 5. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν μέλη της Διοίκησης και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, τα μέλη που απέμειναν οφείλουν να συγκαλέσουν μέσα σε τρεις (3) μήνες Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης. Για το διάστημα αυτό και ως την εκλογή νέου Δ.Σ. αποτελούν την προσωρινή Διοίκηση της Π.Ο.Θ.Α. και έχουν εξουσία να αποφασίσουν έγκυρα για κάθε ζήτημα που θα προκύψει και δεν επιδέχεται αναβολή.

 

 

  ΑΡΘΡΟ  16ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 1. Το Δ.Σ. είναι το συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της Π.Ο.Θ.Α.
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Συνεδρίων).
 3. Εφαρμόζει πιστά το Καταστατικό και φροντίζει με όλες τις δυνάμεις του για προβλήματα των Σωματείων-μελών της Π.Ο.Θ.Α.
 4. Ορίζει αντιπρόσωπό του στις Γ.Σ. των Σωματείων-μελών της Π.Ο.Θ.Α. Ο παραπάνω αντιπρόσωπος δεν πρέπει ν’ ανήκει στο Σωματείο που συγκαλεί Γ.Σ.
 5. Συγκαλεί την τακτική και την έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 6. Καλεί όποτε το θεωρήσει αναγκαίο τα Δ.Σ. των Σωματείων-μελών της Π.Ο.Θ.Α. για την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα προβλήματα του Θεάματος και Ακροάματος για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
 7. Υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στην ετήσια Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων για κριτική. Την Διοικητική εισήγηση κάνει ο Πρόεδρος και την οικονομική ο Ταμίας.
 8. Υπογράφει Συλλογικές Συμβάσεις των Σωματείων-μελών μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου- μέλους που αφορά η σύμβαση.
 9. Εγκρίνει κάθε δαπάνη της Π.Ο.Θ.Α. μέσα στο πλαίσιο των εντολών της Γενικής Συνέλευσης, προσλαμβάνει Ειδικό Γραμματέα, Δακτυλογράφο και άλλους υπαλλήλους που κρίνει απαραίτητους για την καλύτερη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Π.Ο.Θ.Α.
 10. Μπορεί να διοργανώνει ή να μετέχει μ’ εκπροσώπους της σε καλλιτεχνικές (παραστάσεις, συναυλίες κλπ) και άλλες εκδηλώσεις (διαλέξεις, συνέδρια κλπ) για την προαγωγή των σκοπών της.
 11. Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. που θα παραιτηθεί ή που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τέσσερις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος ως ορίζει το άρθρο 15 παράγραφος 10 του παρόντος Καταστατικού.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Π.Ο.Θ.Α. σε κάθε αρμόδια Δικαστική ή άλλη αρχή, Υπουργεία κλπ.
 2. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τη συζήτηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 4. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων και κάθε έγγραφο που αφορά το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. καθώς και τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.
 5. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Π.Ο.Θ.Α. ενώπιον παντός είδους Δικαστηρίου. Αν απουσιάζει ο Πρόεδρος τότε η Π.Ο.Θ.Α. εκπροσωπείται από έναν εκ των δύο Αντιπροέδρων της.

 

                                         ΑΡΘΡΟ 18ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Α΄  Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός δεν παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ο Α΄ Αντιπρόεδρος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τακτική και σωστή  επαφή με τα Σωματεία της επαρχίας-μέλη της Π.Ο.Θ.Α.

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Α΄ Αντιπρόεδρο ακριβώς όπως παραπάνω. Επίσης σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα εισηγείται στο  Δ.Σ. και φροντίζει για την καλή διεξαγωγή κάθε είδους εκδήλωσης (ομιλιών, σεμιναρίων) προγραμμάτων καλλιτεχνικού ή συνδικαλιστικού περιεχομένου κλπ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι γενικά υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων της Π.Ο.Θ.Α.

Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την  ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. επιβλέπει τα πρακτικά, διεξάγει την αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και τη σφραγίδα της Π.Ο.Θ.Α.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα  πρακτικά και τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

Στην περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα τον αναπληρώνει ο Οργανωτικός Γραμματέας και στην περίπτωση απουσίας και του Οργανωτικού Γραμματέα τον αναπληρώνει ο  Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων.

 1. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εργαζομένων στο θέαμα και στο Ακρόαμα. Κατά προτίμηση πρέπει να εκπροσωπεί το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. στις συνελεύσεις των οργανώσεων. Επίσης σε συνεργασία με τον Β΄ Αντιπρόεδρο εισηγείται στο Δ.Σ. και φροντίζει για την καλή διεξαγωγή κάθε είδους εκδηλώσεων (ομιλιών, σεμιναρίων) προγραμμάτων καλλιτεχνικού ή συνδικαλιστικού περιεχομένου κλπ.
 2. Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων  είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις  της Π.Ο.Θ.Α. στο  Διεθνές Ινστιτούτο θεάτρου και σ ‘άλλες παρεμφερείς οργανώσεις του Εσωτερικού και Εξωτερικού. Επίσης είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις της Π.Ο.Θ.Α. με τον Τύπο.

 

 

ΑΡΘΡΟ  21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της Π.Ο.Θ.Α. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο και ευθύνεται για την μη τήρησή τους.
 2. Εισπράττει και πληρώνει με μπλοκ αποδείξεων που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αντικαταστάτες αυτών.
 3. Τα χρήματα της Π.Ο.Θ.Α., ο Ταμίας τα καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα ή  στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Ελληνική Τράπεζα που κρίνει το Δ.Σ., στο όνομα  και στο λογαριασμό της Π.Ο.Θ.Α. και με διαρκή απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κάνει αναλήψεις χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά έγκριση.
 4. Ο Ταμίας κάθε τρεις (3) μήνες ή όποτε το ζητήσει το Δ.Σ. παρουσιάζει με λεπτομέρεια την κατάσταση των οικονομικών της Π.Ο.Θ.Α.
 5. Είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα χρήματα που διαχειρίζεται.
 6. Σε κάθε Γενική Συνέλευση παρουσιάζει τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο, πάντα μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Π.Ο.Θ.Α.
 7. Ο Ταμίας κάθε μήνα υποβάλλει πίνακες Εσόδων- Εξόδων που εγκρίνει το Δ.Σ.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

 1. Ο ΄Εφορος επιβλέπει τα γραφεία της Π.Ο.Θ.Α και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση της περιουσίας της.
 2. Διατηρεί βιβλία των περιουσιακών στοιχείων της Π.Ο.Θ.Α.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι 3μελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Θ.Α. για μία τριετία μαζί με το Δ.Σ. με ισάριθμα  αναπληρωματικά μέλη για τα οποία ισχύουν τα οριζόμενα για τα μέλη του  Δ.Σ.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε 10 μέρες από τη Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση που συγκαλεί το μέλος της που πλειοψήφησε του πλειοψηφούντος συνδυασμού και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Προϊστάμενο και  Γραμματέα, εκ των οποίων ο μεν πρώτος διευθύνει τις εργασίες και συνεδριάσεις αυτής και ο δεύτερος τηρεί το βιβλίο  πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις της.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της και συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε έξη (6) μήνες ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου της, έκτακτα δε συγκαλείται υπό του Προϊσταμένου της καθώς και ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τακτικό οικονομικό έλεγχο κατά 6μηνο και αποφαίνεται υπεύθυνα περί της νομιμότητας των δαπανών. Ο Ταμίας θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά.
 5. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει για την ελεγχθείσα 6μηνία προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. έκθεση για τη διαχείριση, κάθε δε δεύτερη 6μηνία στη Γενική Συνέλευση συγκεντρωτική ετήσια έκθεση που καλύπτει ολόκληρη την ετήσια διαχειριστική περίοδο κατά τον εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση Προϋπολογισμό και υπό έγκριση Απολογισμό.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρίσταται στη Γενική. Συνέλευση της Π.Ο.Θ.Α. συμβουλευτικά και υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση του διενεργηθέντος ελέγχου της Διαχείρισης και οικονομικής κατάστασης από της λήξεως των εργασιών της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 7. Για ζητήματα σχετικά με τις συνεδριάσεις και τον τρόπο λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής που δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο άρθρο αυτό, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στη λειτουργία του Δ.Σ.
 8. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

 

 

ΑΡΘΡΟ  24ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. και της  Ελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να δοθούν αποζημιώσεις ή ημεραργίες όταν εργάζονται για την Π.Ο.Θ.Α., πάντα μέσα στα  πλαίσια του Προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση και προβλέπει ο Νόμος.

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις σε Σωματεία-μέλη εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  25ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Διοίκησης και των άλλων οργάνων γίνεται την τελευταία μέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και όταν εξαντληθούν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Το σύστημα είναι η απλή αναλογική όπως πιο κάτω αναλύεται.
 3. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους. Μεμονωμένοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί.
 4. Οι συνδυασμοί-αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. έξι (6) τουλάχιστον μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες με έγγραφη κοινή δήλωση υπογεγραμμένη απ’ όλους τους υποψηφίους που παίρνουν μέρος σ’ αυτόν ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ψηφοδελτίου. Η δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμα τους, τις ιδιότητές τους και τον κλάδο προέλευσής τους. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. ανακοινώνει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικά που τοιχοκολάει στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ανακηρύσσει τους υποψήφιους εφόσον έχουν τα προσόντα εκλογιμότητας κατά τον νόμο ή το Καταστατικό διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση υποψηφιότητας τους.
 5. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια, να τα εκτυπώσει κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων και να τα παραδώσει κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών στην Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει σε κάθε συνδυασμό ικανό αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες τους.
 6. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τρεις συναδέλφους που αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή και που είναι υπεύθυνοι για τις αρχαιρεσίες από τις οποίες πρέπει να εκλεγούν 11 μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ισάριθμα αναπληρωματικά καθώς και οι αντιπρόσωποι στη Γ.Σ.Ε.Ε. κλπ καθώς και τα 3 μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής με τα  αναπληρωματικά μέλη της.
 7. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή.
 8. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της εκλογής πάντα μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού.
 9. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει και για κάθε ένσταση που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για το κύρος της  εκλογής των υποψηφίων.
 10. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας συντάσσει πρακτικό που πρέπει να φαίνεται το αποτέλεσμα των εκλογών καθώς και το ονοματεπώνυμο κάθε Συνέδρου που έλαβε μέρος στην ψηφοφορία.
 11. Ανακηρύσσει τα 11 μέλη της Διοίκησης και τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας ως ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 10 του παρόντος Καταστατικού.
 12. Ανακηρύσσει επίσης τα 3 μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής.
 13. Μετά από αίτηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α. παρευρίσκεται στις αρχαιρεσίες εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, εφόσον ο νόμος το προβλέπει. Ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Οι έδρες του οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει υποχρεωτικό εκλογικό σύστημα ή κατανομή των εδρών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

Διαιρείται  το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του συλλογικού οργάνου ή τον αριθμό των αντιπροσώπων που αναδεικνύονται. Το πηλίκο της διαίρεσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο συλλογικό όργανο ή  εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ανεξάρτητος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον έλαβε ψήφους που να καλύπτουν το εκλογικό μέτρο. Αν έμειναν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή γίνεται δεύτερη κατανομή. Σ’ αυτή συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και τις έδρες καταλαμβάνουν αυτοί που παρουσιάζουν  το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες όσοι και οι υποψήφιοί του.

Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, οι οποίοι δεν εκλέχθηκαν, εφόσον έλαβαν τουλάχιστον ένα σταυρό προτίμησης είναι αναπληρωματικοί του συνδυασμού τους κατά τη σειρά της εκλογής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η Π.Ο.Θ.Α. έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει γύρω-γύρω την επωνυμία της Π.Ο.Θ.Α. και στη μέση έχει έναν τροχό με τόξα. Επίσης τριγωνικό λάβαρο, με το σήμα της σφραγίδας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

Η Π.Ο.Θ.Α. γιορτάζει με το σύνολο των εργαζομένων την 1η του Μάη και την 17η Νοέμβρη και συμμετέχει στις αντίστοιχες εκδηλώσεις.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  29ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε αρχικά  από τους ιδρυτές της Π.Ο.Θ.Α. και αναγνωρίστηκε επίσημα με την υπ’ αριθμ. 20303/1965  απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις αποφάσεις  υπ’ αριθμ. 22285/1966, 5038/1972 και 1126/1978  του Πρωτοδικείου της Αθήνας και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων υπ’ αυξ. αρ. 82 και ειδ. 698.

 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων θα διεξαχθούν μετά την έγκριση του νέου τροποποιημένου καταστατικού και την καταχώρησή του στα βιβλία των Σωματείων.

Ως τότε παρατείνεται η θητεία της σημερινής διοίκησης, η οποία εξουσιοδοτείται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την καταχώρηση του νέου τροποποιημένου καταστατικού στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 5 Ιουνίου 2000

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

Βασίλης Κολοβός                    Ελπιδοφόρος Γκότσης