1979 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΘΑ

1980 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

1985 ΜΑΡΤΙΟΣ 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1987 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Β’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

1997 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΘΑ

2000 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΘΑ

2005 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΘΑ

2008 ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑ

2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ

2010 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ