2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

26 /9/2012 ΑΝΕΡΓΟΥΜΕ

2013 ΜΑΪΟΣ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2016

2017 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

2017 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Ι.Μ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ