2018

2018 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2018 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

2019 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ

2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑ

2020 ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΠΟ

2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2020 ΜΑΪΟΣ 7 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2020 ΜΑΪΟΣ 21 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2020 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2020 ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΣΥΝΤΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ

2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΠΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ