Συνάδελφοι,

Βγήκε η εγκύκλιος για  το εποχιακό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ!

Οι αιτήσεις ξεκινούν από 01/10/2012 και τελειώνουν 31/11/2012. Το ποσό είναι 458,15 ευρώ και χρειάζεται να έχετε τον προηγούμενο χρόνο (2011) από 50 έως 210 ένσημα. 
Σας στέλνουμε ολόκληρη την εγκύκλιο ώστε να είστε ενήμεροι για το σύνολο των δικαιολογητικών και της διαδικασίας