ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, οι εργαζόμενοι του
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού βρισκόμαστε σε καθεστώς μόνιμης καθυστέρησης
καταβολής των δεδουλευμένων μας, που πρόσφατα έφτασε και τους τέσσερις μήνες. Η
κατάσταση αυτή δημιουργεί στον καθένα μας οξύτατα προβλήματα διαβίωσης και
θίγει την αξιοπρέπειά μας ως εργαζομένων. Την ίδια στιγμή αγωνιζόμαστε να
ανταποκριθούμε χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις της εργασίας μας για να
διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων του ΙΜΕ.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε για τους
εργαζομένους ούτε για τον οργανισμό. Η ανοχή των εργαζομένων δεν είναι και δεν
μπορεί να θεωρείται πράξη «προσφοράς». Δεν μπορεί να μετακυλίεται στους
εργαζομένους η ευθύνη διατήρησης των θέσεων εργασίας με όρο την απεμπόληση των στοιχειωδών
δικαιωμάτων τους και την αποδοχή εκ μέρους τους ενός μέλλοντος συνεχούς
αβεβαιότητας χωρίς προοπτική.
Η σύνθλιψη των φορέων πολιτισμού μπορεί και πρέπει να
αποτραπεί. Ως εργαζόμενοι του ΙΜΕ επιζητούμε την εξεύρεση λύσης για τη
βιωσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία του φορέα με πλήρη σεβασμό των αυτονόητων
δικαιωμάτων των εργαζομένων του.
Αθήνα, 4/10/2012