Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Μέλος  της Π.Ο.Θ.Α. και του .Ε..Κ.Α.              

μέλος της F.I.A

                                                                                                                        έτος ίδρυσης 1917

                                                                           

                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Aθήνα, 12/10/2012
                                                                                               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σ.Ε.Η. για τη λογοκρισία
Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καταδικάζει οποιεσδήποτε ενέργειες που θίγουν, προσβάλλουν, απειλούν και στερούν  το δικαίωμα της ελευθερίας στην τέχνη. Η ελεύθερη έκφραση, η ευαίσθητη ματιά πάνω σε κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν είναι σκοπός της τέχνης του ηθοποιού και κατά συνέπεια όλων των τεχνών. Για αυτό τον λόγο είμαστε ενάντια σε ότι περιορίζει, ελέγχει και υπονομεύει την δουλειά μας και την εξέλιξη μας. Η βαρβαρότητα, η βία, η καταστολή, η λογοκρισία και η επιβολή περιορισμών στην τέχνη και στη ζωή εντείνονται όλο και περισσότεροΚι όταν η τέχνη λογοκρίνεται,  λογοκρίνεται και η ζωή. O φόβος του συστήματος εκφράζεται με την αυξανόμενη τρομοκρατία του λαούΟι ηθοποιοί  αντιστεκόμαστε σε οτιδήποτε μας στερεί  το δικαίωμα στην έκφραση, στην ομορφιά, στην ποιότητα, στην εξέλιξη, στην αμφισβήτηση  αυτής της βίαιης  για το λαό πολιτικής.  Η τέχνη μας είναι  ένα πνευματικό  όπλο  που στοχεύει στην αφύπνιση των συνειδήσεων. Αυτό το όπλο δεν θα το παραδώσουμε ποτέ.
                                                                        
                                                                                                Το  Δ.Σ. του ΣΕΗ