Το
Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Θ.Α. στη
συνεδρίασή του την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε το  21ο Τακτικό Συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο
«Novus city» Καρόλου 23 Αθήνα (Πλατεία Καραϊσκάκη).