Οι  εργαζόμενοι του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
(ΙΜΕ) παρακολουθούμε με αυξανόμενη ανησυχία αυτά που συμβαίνουν στον οργανισμό.
Το ΙΜΕ, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, συνεχίζει να εκπονεί υψηλής ποιότητας
παραγωγές σε ό,τι αφορά εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας με ιστορικό
περιεχόμενο, ιστορικά προγράμματα στο Διαδίκτυο, εκπαιδευτικά προγράμματα,
αρχαιολογικές ανασκαφές, εκθέσεις κλπ. 
Οι εργαζόμενοι, αναγνωρίζοντας την δεινή οικονομική
κατάσταση, αναγκάστηκαν να αποδεχθούν τα επώδυνα μέτρα σε βάρος του εισοδήματός
τους με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του οργανισμού και η
εκπλήρωση της πολιτιστικής του αποστολής. Ωστόσο, η συνεχής καθυστέρηση
καταβολής των δεδουλευμένων, που σε κάποιο σημείο έφτασε μέχρι και τους τέσσερις
μήνες, δημιουργεί πλέον οξύτατα προβλήματα επιβίωσης και θίγει την αξιοπρέπεια
των εργαζομένων, στο μέτρο μάλιστα που με αυταπάρνηση συνεχίζουν να
ανταποκρίνονται με όλες τις δυνάμεις τους και με αίσθηση καθήκοντος στις
καθημερινές απαιτήσεις της εργασίας τους.
Για τον λόγο αυτό, και με αίτημα την καταβολή των
δεδουλευμένων στους εργαζόμενους,
Η Πανελληνία Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος κηρύσσει για
την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012,  3ωρες
στάσεις εργασίας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και στο Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος» του ΙΜΕ. Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν από ώρα
09:00 έως 12:00 και από ώρα 19:00 έως 22:00.
Οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να επισκεφθούν το Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» καθώς και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις
θεατρικές παραστάσεις της Πέμπτης 
καλούνται να επικοινωνήσουν με τα ταμεία έκδοσης εισιτηρίων.