ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟ1,5%
(Οι οφειλές των καναλιών σε κινηματογραφικές ταινίες)
Εκδικάζεται από το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακυρώσεων τεσσάρων μεγάλων σωματείων του καλλιτεχνικού χώρου (Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών,Μικρό, Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών),κατά της υπ’ αρ. 184/2007 αποφάσεως του ΕΣΡ να επιβάλλει κυρώσεις στα ιδιωτικά τηλεοπτικά μέσα λόγω της άρνησής του να καταβάλλουν το προβλεφθέν υπέρ της Ελληνικής Κινηματογραφίας ποσοστό 1,5%.
Είναι η πρώτη φορά που το θέμα αυτό φθάνει στα Ελληνικά Δικαστήρια,δυστυχώς με πρωτοβουλία των σωματείων του χώρου και ενώ τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας με την αδράνεια και τις παραλείψεις τους, υπονόμευσαν την ισχύ του νόμου για το 1,5%.
Τα προσφεύγοντα στο ΣτΕ σωματεία έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένουν ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Ε.Σ.Ρ., ώστε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την χρηματοδότηση της Εθνικής μας κινηματογραφίας από αυτούς που βαρύνονται με την αντίστοιχη υποχρέωση, και ενώ επί πολλά έτη κερδοφορούσαν.
Τα σωματεία που υπέγραψαν την αίτηση ακυρώσεως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
σωματείο για την υποστήριξη και τη διάδοση της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους «ΜΙΚΡΟ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ