Αθήνα, 29-03-2013
Η Ομοσπονδία μας καλεί τα Σωματεία μέλη της, τους ανθρώπους του Πολιτισμού, τους φίλους να συμμετέχουν στην διαμαρτυρία- συναυλία του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ για :
·       την  υπεράσπιση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
·       την  ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας    
·        αυτόνομο Υπουργείο Πολιτισμού και καμιά θέση εργασίας χαμένη στον πολιτισμό
Ένα τραγούδι για τον πολιτισμό!
Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό δικαίωμα !
           
Διακινήστε την πρόσκληση και το δελτίο τύπου σε φίλους και γνωστούς.
Επισκεφθείτε τη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook