ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έλεγχος τηλεοπτικού καναλιού με την
επωνυμία ΔΤ
Μετά και από την παρότρυνση του Υπουργού Εργασίας να καταγγέλλονται
φαινόμενα μαύρης και αδήλωτης εργασίας, τις δηλώσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του απαράδεκτου
φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, και ότι «Τα ψέματα
τέλειωσαν. Άλλοθι δεν υπάρχει για κανέναν. Όποιος σχεδιάζει να παρανομήσει θα
πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά.»
Η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος ζήτησε
από το σώμα επιθεωρητών εργασίας
να προβεί σε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού καναλιού με την
επωνυμία ΔΤ
που
δραστηριοποιείται
στους χώρους της πρώην ΕΡΤ στις διευθύνσεις Λεωφόρος Μεσογείων 136, και
στο κτίριο στη συμβολή των οδών Μουρούζη και Ρηγίλλης μετά από καταγγελία για
μαύρη- αδήλωτη
εργασία, ώστε να πιστοποιήθει από την κατάσταση πρόσληψης
προσωπικού και να μας ενημερώσ
ει εγγράφως, αν τηρούνται για τους εργαζόμενους τα κάτωθι:
     Α) Να
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ γιατί παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
      Β) Να αμείβονται  σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας.
Η
εργασία οποιουδήποτε εργαζομένου που συμμετέχει στην υλοποίηση ενός
Οπτικοακουστικού Έργου είναι πάντοτε εξαρτημένη: το οπτικοακουστικό έργο είναι
έργο συλλογικό, εκτελείται από εργαζόμενους αλληλοεξαρτώμενων ειδικοτήτων και
φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας (άσκηση των καθηκόντων
συμφώνα με τις οδηγίες του παραγωγού, κοινός τόπος εκτέλεσης της εργασίας,
κοινό ωράριο απασχόλησης, κ.λπ.) κι ως εκ τούτου κανένας από τους εργαζόμενους
δεν επιτελεί ανεξάρτητη εργασία.
Τέλος
ζητήσαμε κ
ατά τον έλεγχο να παρευρεθούν
και εκπρόσωπο
ι των εργαζομένων 

το ΔΣ