Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος καταγγέλλει
την στρατιωτική προετοιμασία των Η.Π.Α., της Γαλλίας και της Μ. Βρετανίας για
εισβολή στην Συρία.
Είναι ξεκάθαρο πως μια στρατιωτική επέμβαση δεν θα
δώσει λύση στην αιματηρή εμφύλια σύγκρουση που έχει οδηγήσει την Συρία στον
όλεθρο και το χάος.
 Τέτοιου είδους
μονομερείς ενέργειες, χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ και παρά την αντίθεση των Λαών,
υποκρύπτουν τα πλέον σκοτεινά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που έχουν σαν
στόχο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής.
Η λύση στην Συρία πρέπει να είναι πολιτική. Μοναδική
επιδίωξη πρέπει να είναι η αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Συριακού λαού για
Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Δικαιώματα τα οποία επί χρόνια καταπατεί
το δικτατορικό καθεστώς Άσαντ και τα οποία ούτε οι αντίπαλες φανατικές
ισλαμικές δυνάμεις δεν πρόκειται να σεβαστούν, ούτε να αποκαταστήσουν.
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την ιμπεριαλιστική
επέμβαση στην περιοχή και καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αρνηθεί κάθε είδους
συμμετοχή στους σχεδιασμούς των ξένων συμφερόντων.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.