Την
Δευτέρα 14/10/2013 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την
καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες
εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.
1836/89 όπως ισχύει.
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=687%3A2012-03-09-17-10-2&catid=71%3A2012-02-02-08-25-33&lang=el