Η Ομοσπονδία μας πιστεύει πως το νομοθετικό πλαίσιο που
αφορά τη λειτουργία των θεατρικών χώρων είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστεί. Τα
νέα δεδομένα, οι νέες αντιλήψεις, οι σύγχρονες μορφές έκφρασης απαιτούν ένα
νομοθετικό πλαίσιο σύγχρονο μεν, αλλά και απαλλαγμένο από την ύπαρξη πολλών
νομοθετικών διαταγμάτων που προκαλούν σύγχυση και κατά συνέπεια δυσλειτουργίες
στην εφαρμογή του νόμου. Κυρίως θα πρέπει να απαλλαχθεί από τις διατάξεις
εκείνες που έχουν καθαρά λογοκριτικό χαρακτήρα, έστω και αν αυτές παραμένουν
ανενεργές.
Καταθέτοντας τις προτάσεις μας διευκρινίζουμε πως αυτές θα
είναι επιγραμματικές και κωδικοποιημένες. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Κοινοβούλιο
έχουμε την πρόθεση να αναλύσουμε περισσότερο την ουσία των προτάσεών μας και να
προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία. Βασική επιλογή της Ομοσπονδίας μας είναι η
προστασία του κοινού και των εργαζόμενων στους χώρους αυτούς, αλλά και η
διευκόλυνση στην αδειοδότηση ειδικά μικρών και εναλλακτικών χώρων χωρίς να
παραβλέπονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Το σχέδιο νόμου δεν
επιλύει το σοβαρό, χρόνιο πρόβλημα για πιο ασφαλή και σύγχρονα θέατρα για τους
θεατές και τους εργαζομένους σε αυτά.
Πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι να
αναδείξει ότι η πολιτιστική πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ βασίζεται στο να
εξυπηρετήσει τη  συγκέντρωση  της καλλιτεχνικής δημιουργίας στους μεγάλους
επιχειρηματίες του χώρου. Έτσι ενώ το νέο σχέδιο νόμου  φαίνεται
ότι διευκολύνει
την αδειοδότηση των μικρών και εναλλακτικών χώρων
πολιτισμού, στην ουσία είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των μονοπωλίων
του χώρου, που ως τέτοιοι  δεν θα πρέπει
να χαρακτηρίζονται μόνο οι μεγάλοι χώροι, αλλά και οι μεγάλοι επιχειρηματίες
του θεάματος – ακροάματος .
Το Υπουργείο Πολιτισμού εκμεταλλευόμενο
την ανάγκη της έκφρασης των καλλιτεχνών και ειδικά των νέων παίζει μεγάλο
παιχνίδι σε βάρος των μικρών, γιατί όσο ο πολιτισμός αποτελεί πεδίο
επιχειρηματικής δραστηριότητας και κερδοφορίας, τόσο ο ανταγωνισμός θα οδηγεί
στο κλείσιμο των αδύνατων με ταυτόχρονη γιγάντωση των μεγάλων. 
Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις για
τις προθέσεις της κυβέρνησης για τους μικρούς ιδιοκτήτες. Μπορεί μέσα από τον
επικείμενο νόμο να εξορθολογίζονται κάποια ζητήματα αδειοδότησης, αλλά
ταυτόχρονα διευκολύνει με σκανδαλώδη τρόπο την αδειοδότηση στα μεγάλα θέατρα.
Το βασικό πρόβλημα της θεατρικής
παραγωγής και της καλλιτεχνικής έκφρασης δεν λύνεται μέσω της επιχειρηματικής
δράσης των μικρών. Απαιτείται ένα Δίκτυο Δημόσιων θεατρικών χώρων και χώρων
τέχνης σε κάθε πόλη, που εκεί θα φιλοξενείται η δραστηριότητα των θεατρικών
ομάδων.  Αυτοί οι καλλιτεχνικοί χώροι θα
πρέπει να τηρούν όλους τους απαραίτητους όρους υγιεινής και ασφάλειας και θα
πρέπει να στελεχώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες με μόνιμη και σταθερή
σχέση εργασίας.
Ειδικότερα:
Πρέπει να
διευκρινιστεί, για άδεια θεάτρου έως 50 άτομα ότι η άδεια του χώρου είναι έως
50 άτομα, να συνδεθεί με τα τετραγωνικά του χώρου  και  να
διατυπωθεί η προϋπόθεση για κάλυψη των πυροσβεστικών, υγειονομικών και
ηλεκτρομηχανολογικών προδιαγραφών.
Η άδεια
εγκατάστασης πρέπει να έχει αόριστη διάρκεια, η άδεια λειτουργίας πρέπει να
επανεξετάζεται κάθε χρόνο (λόγω αντικειμενικών αλλαγών) χωρίς να επιβαρύνονται
οικονομικά και με γραφειοκρατικές διαδικασίες τα θέατρα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την αδειοδότηση θα πρέπει να επανακαθορίζονται με τροποποίηση του νόμου και
όχι με Υπουργικές Αποφάσεις.
Διαφωνούμε με
την κατάργηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επιτροπής αδειοδοτήσεων. Ο ρόλος
της επιτροπής θα πρέπει να παραμένει και να είναι ουσιαστικός, να ελέγχει και
τους χώρους που αιτούνται παράσταση. Η
Επιτροπή θα πρέπει να έχει εκτός από συμβουλευτικό και αποφασιστικό χαρακτήρα. Προτείνουμε όπως η επιθεώρηση των Θεάτρων να
διεξάγεται σε ετήσια βάση. Η
Επιτροπή,  θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα έκτακτων ελέγχων χωρίς προειδοποίηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας
των Θεάτρων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
αδειούχος ηλεκτρολόγος κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, όπως προβλέπει η
επικείμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να
τηρούνται κανόνες ασφαλείας που αφορούν την ανάρτηση ήχου, φώτων, σκηνικών,
μοτέρ. Να ζητείται πιστοποίηση από
επίσημο φορέα όλων των κινουμένων Η/Ζ που καλύπτουν θεατρικούς και συναυλιακούς
χώρους.
Το αίτημα για
άδεια παράστασης θα πρέπει να γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και όχι από τον
υπεύθυνο παράστασης. Θα πρέπει να δίνεται
η δυνατότητα παραστάσεων σε χώρους που δεν χαρακτηρίζονται ως θεατρικοί με την
προϋπόθεση ότι και στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται ανάλογοι κανόνες ασφάλειας.
Κατά την άποψη
μας δεν χρειάζονται οι μεταβατικές διατάξεις.
Η επιτροπή για
την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας πρέπει να αποτελείται από
εκπροσώπους των φορέων του κλάδου.
Κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το νέο νομοθετικό
πλαίσιο.
Δεν νοείται ασφαλής χώρος κοινού
και εργαζομένων χωρίς:
Έλεγχο των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των
παραστάσεων, αλλά και κατά το χρόνο προετοιμασίας (πρόβες, συνεργεία).
Υποχρέωση
πιστοποιήσεων και ασφαλούς λειτουργίας, μονίμων και προσωρινών κατασκευών και
εγκαταστάσεων, από τους εκάστοτε κατασκευαστές, επιβλέποντες, μελετητές και όχι
με απλή υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία.
Δημόσια
υποχρεωτική εκπαίδευση και πιστοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα υγιεινής
και ασφάλειας πρώτων βοηθειών, πυροπροστασίας, αντιμετώπισης εκτάκτων
περιστατικών, εκκένωσης μεγάλων χώρων κοινού. Επαναλαμβανομένη εκπαιδευτική
διαδικασία για την επικαιροποίηση και την εμπέδωση των κανόνων ασφάλειας.
Έκδοση
επαγγελματικών αδειών σε όλες τις ειδικότητες, από το ΥΠΠΟ, για την ασφαλή και
υπεύθυνη λειτουργία των χώρων.

Με την πρόθεση
να συμβάλουμε στο δημόσιο διάλογο, σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι προτάσεις
της Ομοσπονδίας μας και σας διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά πως είμαστε
διατεθειμένοι να απαντήσουμε στις απορίες σας.