Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος
Ακροάματος  στέκεται στο πλευρό των
Τεχνικών Ραδιοφωνίας που διεκδικούν με κάθε μέσο την ρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων και των αμοιβών των εργαζομένων.
Καταδικάζει την απροκάλυπτη
κυβερνητική παρέμβαση στις διαδικασίες του ΟΜΕΔ, με την οποία επιχειρείται μέσω
νομοθετημάτων και ερμηνειών, να μην εφαρμοστεί η Διαιτητική Απόφαση του
Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), που εξεδόθη την Τετάρτη 3
Σεπτέμβρη 2014, για τους εργαζόμενους της ΕΤΕΡ.
Η Π.Ο.Θ.Α. εκφράζει τη αλληλεγγύη
της και στηρίζει τους τεχνικούς της ΕΤΕΡ, στον αγώνα τους για την διαφύλαξη του
ελάχιστου δικαιώματος της προσφυγής στον ΟΜΕΔ.
  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.