Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική
των μνημονίων που προωθεί η Ελληνική Κυβέρνηση ως πιστός εντολοδόχος της
Τρόϊκα, βρίσκει την έκφρασή της στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο
καλεί σε εθελοντική εργασία τους πολίτες  προσφέροντας τους ως ελεημοσύνη μόρια και
ελεύθερη είσοδο σε κάποιες από τις παραστάσεις του.  
Η εκμετάλλευση της ανεργίας
και η περιφρόνηση της αξιοπρέπειας των εργαζόμενων εκτός από προσβλητική είναι
και ενδεικτική των προθέσεων της Κυβέρνησης των μνημονίων να απορρυθμίσει τις
εργασιακές σχέσεις.
Αυτή η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων φτάνει μέχρι
και την κατάργηση του δικαιώματος του μισθού.
Καλούμε την Διεύθυνση του Κ.Θ.Β.Ε.
να ανακαλέσει άμεσα την προκήρυξη θέσεων εθελοντικής εργασίας.
Καλούμε τα Σωματεία και τους
Φορείς του Πολιτισμού να καταδικάσουν την συγκεκριμένη απόφαση και να
βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για την αποτροπή της εφαρμογής της.
Καλούμε επίσης την ηγεσία
του ΥΠΠΟΤ να δώσει λύσεις στα συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα του Κ.Θ.Β.Ε.
Να αυξήσει την επιχορήγηση στους φορείς του Πολιτισμού  και να μην ενθαρρύνει παρόμοιες τακτικές.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ