Συνάδελφοι,
Ξεκινά σήμερα Πέμπτη 1 Οκτώβρη 2015 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την καταβολή του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος για το έτος 2015  που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.   Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2015.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.
Σας επισυνάπτουμε τους σχετικούς συνδέσμους του ΟΑΕΔ.