Η οικονομική και διοικητική διαφάνεια στη λειτουργία των κρατικών
οργανισμών, αποτελεί πάγιο αίτημά μας, όχι μόνο στην περίπτωση του Ελληνικού Φεστιβάλ, αλλά και σε όλους τους Πολιτιστικούς Οργανισμούς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η καλλιτεχνική επιτυχία του εκάστοτε Οργανισμού, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι, ώστε να αποφεύγεται ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ