«Καμιά ιδέα δεν μπορεί να
δικαιολογήσει εγκλήματα εναντίον της ανθρώπινης ζωής»

Το Σωματείο Εργαζομένων
Εθνικού Θεάτρου, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Θεάματος Ακροάματος,  με αφορμή το θόρυβο
που προκλήθηκε για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Ισορροπία του Nash»
δηλώνουμε ότι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης είναι θεμελιώδης αρχή της
τέχνης του θεάτρου. Καταδικάζουμε τις ενέργειες που θίγουν, προσβάλλουν,
απειλούν και στερούν το δικαίωμα αυτό, καθώς και τις φωνές που ζητούν το
κατέβασμα της παράστασης. 
Το Εθνικό Θέατρο, η πρώτη
θεατρική σκηνή της χώρας, οφείλει να προωθήσει την ελευθερία του λόγου και της
έκφρασης, που αποτελούν τα βασικά συστατικά της δημοκρατίας. Το Εθνικό Θέατρο
είναι χώρος δημόσιου διαλόγου, πόσο μάλλον η πειραματική του σκηνή.
Εμείς, οι άνθρωποι που
υπηρετούμε το θέατρο, είμαστε ενάντια σε ότι περιορίζει, ελέγχει, λογοκρίνει,
καταστέλλει και προσπαθεί να εκφοβίσει τη θεατρική τέχνη.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Θ., ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.,  ΤΟΥ Σ.Ε.Η.