Με αφορμή την διαφαινόμενη
βίαιη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς,
μηδενισμού της προϋπηρεσίας, περικοπών μη μισθολογικών παροχών, περικοπή
δικαιωμάτων, μείωση των εκτός έδρας κτλ, ανακαλύπτοντας οι Διοικήσεις των
Οργανισμών  συνέχεια «λεπτομέρειες» μέσω
εγκυκλίων που ερμηνεύουν το ενιαίο μισθολογίου, καθώς και του γεγονότος  ότι το Εθνικό Θέατρο προτίθεται να αποφασίσει νέες
περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων, χωρίς και πάλι να προηγηθεί καμία
ουσιαστική διαβούλευση με τους εργαζομένους, κατά παράβαση της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας,  παρά το γεγονός
ότι είναι σαφής η βούληση του νομοθέτη του ενιαίου μισθολογίου και μάλιστα με
σαφή διατύπωση, να μην υποστεί μείωση κανένας εργαζόμενος από την εφαρμογή του  απο1/1/2016.
Πέρα από τις όποιες
«λεπτομέρειες» του ενιαίου μισθολογίου, το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση με τα
νέα αυτά «εργαλεία» θα κατεδαφίσει πλήρως τις αποδοχές των εργαζομένων,
οδηγώντας τους στον «καιάδα» της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης.
Δηλώνουμε ότι:
Καμία μείωση των αποδοχών
μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οργανωμένα και συντονισμένα, όπως αντιδράσαμε
και στο παρελθόν, θα αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε της βάρβαρες αντεργατικές
πολιτικές.
Τον οδοστρωτήρα του
νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις από κοινού
με τις διοικήσεις των οργανισμών θα τον σταματήσουμε με τον αγώνα μας οι
εργαζόμενοι.