ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια  Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει
2ωρη Στάση Εργασίας την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 από 11:30 έως 13:30 στο Εθνικό
Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.
Απευθυνόμαστε στον
Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Πολιτισμού 
θέτοντάς τους προ των ευθυνών τους: οφείλουν να επαναφέρουν τον θεσμό
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την επαναφορά των ρυθμίσεων που αφορούν
την εκτός έδρας αποζημίωση των εργαζομένων.
Η Πολιτεία αδιαφορεί για τις ιδιαίτερες
συνθήκες που χαρακτηρίζουν την εργασία στα Κρατικά Θέατρα, παραβλέπει την
ιδιαίτερη εξειδίκευση που απαιτείται για τις ειδικότητές μας, απαξιώνει το
κοινωνικό όφελος που προκύπτει από τις υπηρεσίες μας και την πολιτιστική
πολιτική που ασκούν τα Κρατικά Θέατρα.
Η Π.Ο.Θ.Α.  εκπροσωπώντας και εκφράζοντας τους
εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στηρίζει
την παράσταση διαμαρτυρίας τους την
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στις 12:00 στο Υπουργείο
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστημίου 37)  και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για την
Θεσσαλονίκη
.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Κ.Θ.Β.Ε. ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ