ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Με την από 14/10/2016 προσωρινή διαταγή του
κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από προσφυγή της
Ομοσπονδίας μας, της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. και του πρωτοβάθμιου σωματείου μέλους μας
Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. -ΟΤ, δικαιωθήκαμε με προσωρινή διαταγή που παγώνει την διαδικασία
«προσλήψεων» με συμβάσεις  έργου που
υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
στην ΕΡΤ. 
Υποχρεώνεται
λοιπόν η ΕΡΤ Α.Ε. να παραλείψει να συνεχίσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
διαδικασία ανάθεσης που κίνησε με την από 28.9.2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος και
 δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1323/22.9.2016
απόφασης αυτής.
Και
υποχρεώνει προσωρινά την ΕΡΤ Α.Ε. να παραλείψει να καταρτίσει κάθε είδους
σύμβαση με φυσικό πρόσωπο, για την απασχόληση αυτού στην ΕΡΤ, δυνάμει της ως
άνω διαδικασίας, καθώς και να εκτελέσει τυχόν καταρτισθείσα ή καταρτισθησόμενη
σύμβαση.
Καλούμε την διοίκηση της ΕΡΤ να σεβαστεί την
απόφαση της δικαιοσύνης και να προσλάβει τους εργαζόμενους που χρειάζεται με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας.
Η  Πανελλήνια
Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και το Σωματείο μέλος της ΕΤΕΚΤ- ΟΤ είμαστε
αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και να διασφαλίσουμε
την κανονικότητα έναντι της περαιτέρω  ελαστικοποίησης της εργασίας, για την
αποκατάσταση υγιών εργασιακών σχέσεων μέσω των συλλογικών συμβάσεων και την
άρση της αδιαφάνειας στο χώρο του τηλεοπτικού τοπίου.
Καλούμε τέλος τα εποπτεύοντα Υπουργεία
Εργασίας  και Επικρατείας, να επιβάλουν
την νομιμότητα και να σταματήσουν την καταστρατήγηση των εργασιακών
δικαιωμάτων.

Το
Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.