ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαναφορά και  ισχυροποίηση του θεσμού των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας
Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους του
κλάδου, παρευρέθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών με σκοπό το συντονισμό των δράσεων των εργαζομένων
σχετικά με την υπό διαπραγμάτευση Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το Εθνικό
Θέατρο και την επαναφορά του Οργανισμού στο πλαίσιο της αξιοπρεπούς εργασιακής
ομαλότητας. Εκεί πληροφορηθήκαμε ότι η πρόθεση της Διοίκησης του Εθνικού
Θεάτρου είναι η περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, καθώς η
προτεινόμενη σύμβαση είναι δυσμενέστερη της προηγούμενης. Η εξέλιξη αυτή μας
προκαλεί θλίψη, δεδομένου ότι το ΚΘΒΕ, αν και βρίσκεται σε δεινή οικονομική
κατάσταση, μπόρεσε να υπογράψει μια αντίστοιχη ΣΣΕ, που διασφαλίζει κατά το
δυνατό τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων του.
Παρ’
όλα αυτά η στάση της Διοίκησης του Εθνικού δεν αποτελεί έκπληξη για μας.
Παρακολουθούμε εδώ και καιρό μία συντονισμένη απαξίωση των εργασιακών σχέσεων.
Η επιλογή της Διοίκησης να απασχολεί αδήλωτους και ανασφάλιστους εργαζομένους
στοίχισαν ήδη στο Εθνικό Θέατρο ένα υψηλό πρόστιμο. Επιπλέον υπάρχουν
εργαζόμενοι οι οποίοι, αν και απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχουν προσληφθεί με συμβάσεις που επιτρέπουν στη Διοίκηση
να παρακάμπτει το ενιαίο μισθολόγιο. Όλα τα παραπάνω μας αποδεικνύουν ότι η
άρνηση μίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία είναι πανομοιότυπη με την
προηγούμενη και η οποία ικανοποιεί τους εργαζόμενους δεν γίνεται από ανάγκη,
αλλά από στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης, που έχει ως στόχο να πλήξει τα
εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου.
Η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προτίθεται να συμβάλει με τις δυνάμεις της ώστε
να συντονιστούν οι δράσεις των εργαζομένων για την σύναψη συλλογικής σύμβασης
όχι μόνο των ηθοποιών, αλλά και των υπόλοιπων εργαζομένων χορευτών, τεχνικών,
διοικητικών.
Οι
δράσεις οφείλουν να είναι συνολικές και συντονισμένες ώστε να σταματήσουν οι
πολιτικές που στοχεύουν στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων, στην ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων και στην απαξίωση της συλλογικής δράσης.
Είναι
μία θλιβερή πραγματικότητα ότι, με την τεράστια ανεργία στον κλάδο μας, τα
εργασιακά δικαιώματα έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Τα δημόσια θέατρα οφείλουν να
παραμείνουν, και με την συμβολή των εργαζομένων, οι θεματοφύλακες των
εργασιακών δικαιωμάτων όχι ως όαση στη μέση της ερήμου αλλά ως την ακέραια
αναφορά που θα λειτουργεί ως ανάχωμα, αλλά και ζωντανό παράδειγμα στο ζοφερό
τοπίο της εργοδοτικής αποθράσυνσης και αυθαιρεσίας.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία, το
Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Πολιτισμού, να  συνδράμουν στην
εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων στον πολύπαθο χώρο του Πολιτισμού, τόσο
στους δημόσιους οργανισμούς όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας
ώστε να ρυθμιστούν και να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα οι όροι εργασίας και
αμοιβής. Διαφορετικά, αν δηλαδή η κυβέρνηση μείνει αμέτοχος θεατής της περαιτέρω
ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας, οι ευθύνες θα είναι κυρίως δικές της.
Πρώτο
βήμα η 24ωρη απεργία στις 8 Δεκεμβρίου. 
Δίνουμε το δυναμικό παρόν στο Ελεύθερο Θέατρο, στις Κρατικές Σκηνές σε
όλες της δραστηριότητες του Θεάματος – Ακροάματος.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.