Συνάδελφοι,
Με την κατάργηση των ενσήμων με αυξημένο ασφάλιστρο
και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των καλλιτεχνών, η Ομοσπονδία μας
έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες στο Υπουργείο Εργασίας για τη επίλυση του
προβλήματος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έχουμε ζητήσει, από 1 Νοέμβρη 2016  νέα
συνάντηση, αλλά μέχρι σήμερα το
Υπουργείο Εργασίας δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας.
Έτσι προχωράμε στην νομική οδό για τη διευθέτηση του
ζητήματος,  χωρίς να εγκαταλείψουμε την
προσπάθειά μας για πολιτική λύση του προβλήματός μας.  Όσοι εργαζόμενοι
 έχουν σχέση με το αυξημένο ασφάλιστρο και θέλουν να
κινηθούν νομικά, να επικοινωνήσουν με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος
Ακροάματος για να συντονίσει τις ενέργειες
και να ξεκινήσει η νομική διεκδίκηση με την βοήθεια του Εργατολόγου κου Δημήτρη
Περπατάρη. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Ομοσπονδία: 210 5228770
& 210 5235764
              
e-mail: potha@otenet.gr