ΠΡΟΣ:
ΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΘΑ
Συνάδελφοι,
Μετά από παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και
συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας  και τη Διοίκηση του  ΕΦΚΑ σας ενημερώνουμε πως τα Δελτία Παροχής
Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στο Θέαμα Ακρόαμα όπως ηθοποιοί,
μουσικοί, τραγουδιστές, χορωδοί, χορευτές και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 1075/1980 εξακολουθούν να παραμένουν στο παλιό
καθεστώς. Για την ενημέρωσή σας, αποστέλλουμε και τα σχετικά επίσημα έγγραφα:
Την απάντηση του
Υπουργείου Εργασίας,
Τον Ν. 1296/1982  άρθρο 4 
και τον Ν. 1075/1980 άρθρο 10.
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ