Αθήνα,
12-07-2017
ΠΡΟΣ:
Την Υπουργό Πολιτισμού
Κα Λυδία Κονιόρδου
Κυρία Υπουργέ,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Θεάματος Ακροάματος στηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα των αποφοίτων καλλιτεχνικών
σχολών που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Πολιτισμού, για την αναγνώριση των πτυχίων τους  από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να
αποκατασταθεί μια αδικία δεκαετιών που μαστίζει την καλλιτεχνική εκπαίδευση.
Από την κατάργηση του Ι.Τ.Ε. το 2005 έως και σήμερα και
έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
ν. 3149/2003
. Δεν χορηγείται καμία ισοτιμία σε κανέναν
Διπλωματούχο Σχολής Καλλιτεχνικής
Εκπαίδευσης μιας και, όπως προκύπτει από έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
το ΥΠ.Ε.Π.Θ, εκκρεμεί το θέμα της
εκχώρησης της αρμοδιότητας της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που χορηγούνται
από Σχολές άλλων Υπουργείων (στη συγκεκριμένη περίπτωση ΥΠ.ΠΟ.) σε άλλον φορέα.
H έλλειψη, λοιπόν, διαδόχου φορέα στον οποίο θα εκχωρηθεί η αρμοδιότητα
της αναγνώρισης τίτλων σπουδών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς, σ
υντηρείται με αυτό τον τρόπο ένας απαράδεκτος διαχωρισμός μεταξύ
των Διπλωματούχων. Οι απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών που δεν διαθέτουν την
ΙΣΟΤΙΜΙΑ στερούνται των ίσων δικαιωμάτων στη γνώση και στη μόρφωση, αφού δεν
έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές, ή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Έτσι, παρατηρείται το
φαινόμενο το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να αναγνωρίζει διπλωματούχους «δύο ταχυτήτων» :
α. αυτών που  έχουν ισοτιμία από το Ι.Τ.Ε.,
β. και αυτών που ΔΕΝ έχουν ισοτιμία, ακόμα και αν
σπούδασαν και έλαβαν Δίπλωμα κατά τα έτη που τα Τ.Ε.Ι. ανήκαν στην Ανώτερη
Βαθμίδα και ο νόμος τούς έδινε το δικαίωμα να λάβουν ισοτιμία με Τ.Ε.Ι.
Για τους παραπάνω λόγους που εκθέσαμε,
θεωρούμε απολύτως αναγκαία τη λύση του προβλήματος που αφορά στην ΙΣΟΤΙΜΙΑ
τίτλου σπουδών των αποφοίτων σχολών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που υπάγονται στο ΥΠΠΟ με τους τίτλους σπουδών
των ΤΕΙ. 
Η πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων δικαιωμάτων για όλους
τους αποφοίτους των Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ