Δ Ε
Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος
και στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών για την επίλυση των διοικητικών και οικονομικών
προβλημάτων της Καμεράτα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 26/7/2017 στο ΥΠΠΟΑ.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των απολυμένων
εργαζομένων της Καμεράτα, μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Νίκος Θεοχαράκης και ο Μαέστρος της Καμεράτα Γιώργος
Πέτρου.
Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι έχει ήδη διαταχθεί
έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για τα οικονομικά της Καμεράτα-ΜΕΟΕ για την
οικονομική περίοδο 2013-2016. Στη σύσκεψη επίσης συμφωνήθηκε μία κοινή
στρατηγική που θα οδηγήσει την Καμεράτα ξανά στον δρόμο της διοικητικής
νομιμότητας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος βρίσκεται
δίπλα στους εργαζόμενους έμπρακτα και με δυναμική παρουσία. Θέλουμε να
τονίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποιητική λύση χωρίς την πλήρη
εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, τόσο όσων
συνεχίζουν την συνεργασία τους με την ορχήστρα, όσο και των απολυμένων. Ειδικά
για τους τελευταίους είναι επιτακτικό να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε
να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, που προκύπτουν από τις άμεσα
εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, που δικαιώνουν τα αιτήματά τους για
επαναπρόσληψη και αποζημίωση. Θεωρούμε, επίσης, αυτονόητο, ότι η εμπορική
ονομασία «Καμεράτα», η μεγαλύτερη ίσως περιουσία της Καμεράτα-ΜΕΟΕ δεν μπορεί
να χρησιμοποιείται από ιδιωτική εταιρία παραγωγής.
Θέλουμε, όμως, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας γιατί
έγινε, μετά από μακροχρόνιο αγώνα, το πρώτο βήμα μίας διαδικασίας, στην οποία
θα είμαστε αρωγοί, αλλά και κριτές.

Το Δ.Σ. ΤΗΣ  Π.Ο.Θ.Α.