ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – Ο.Τ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

Αθήνα,
19-01-2018

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
και ώρα 13:30 το μεσημέρι σας καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι. Η διαμαρτυρία μας αυτή έχει σχέση με την καθυστέρηση της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που
θέτει σε εφαρμογή το Νόμο 4481 ΦΕΚ Α’ 100 / 20.7.2017 άρθρο 79, ο οποίος
ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Ιούλιο του 2017 και διαβαθμίζει τα πτυχία
μας.
Ηθοποιοί, χορευτές, χορογράφοι,
καθηγητές χορού και κινηματογραφιστές, απόφοιτοι των ανώτερων καλλιτεχνικών
σχολών που έχουν σπουδάσει και έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του ΥΠΠΟ
δεν δύνανται να αποδείξουν τί σπούδασαν, ούτε να εξελίξουν τις σπουδές τους
διότι τα πτυχία τους δεν αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και
παραμένουν αδιαβάθμητα τα 20 τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, το ΥΠΠΕΘ δίνει
την ευκαιρία στους απόφοιτους των ΙΕΚ διετούς φοίτησης (δημοσίων και ιδιωτικών)
να διαβαθμίσουν τα πτυχία τους παρόλο που δεν δίνουν εξετάσεις σε επιτροπή του
ΥΠΠΟ.
Το Υπουργείο Παιδείας προτείνει
την ισοτίμηση των εν λόγω πτυχίων σε κλίμακα κατώτερη από την αντίστοιχη των
αποφοίτων που ισοτίμησαν τα πτυχία τους πριν το 2003. Κάτι τέτοιο έρχεται σε
αντίθεση με την αρχή της ισονομίας, θεμελιώδους αρχής του Συντάγματος.
Καταγγέλλουμε το Υπουργείο
Παιδείας για την πρόθεσή του να κατατάξει τις Ανώτερες Καλλιτεχνικές Σχολές σε
επίπεδο Επαγγελματικού Λυκείου και ΙΕΚ.
Επειδή είναι προφανές ότι η
πρόταση του Υπουργείου Παιδείας εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα και υπογράφει
τη θανατική καταδίκη των καλλιτεχνικών σπουδών στην Ελλάδα, είμαστε
υποχρεωμένοι να δηλώσουμε την πρόθεσή μας να εναντιωθούμε στις μεθοδεύσεις του
Υπουργείου με όλες μας τις δυνάμεις.
Όλοι έξω από το Υπουργείο Παιδείας,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι
την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα
13:30
για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.