Προς:
–  ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
–  ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΙΔΡΥΜΑ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΝΙΑΡΧΟΣ 
Κοινοποίηση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
ΘΕΜΑ:  Υπόθεση εγκλωβισμού των  46 ατόμων στον ανελκυστήρα του ΚΠΙΣΝ, κατά τη
διάρκεια της παράστασης «Τόσκα» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Με
μεγάλη ανησυχία παρακολουθήσαμε την υπόθεση του εγκλωβισμού και απεγκλωβισμού
46 ατόμων (εκ των οποίων τα 36 παιδιά), με τη συμμετοχή και της πυροσβεστικής,
που πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση 75 λεπτών στον ανελκυστήρα του Κέντρου
Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  Τα
αντίστοιχα προβλήματα πρέπει να επιλύονται από το τακτικό προσωπικό μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δεν είμαστε διατιθέμενοι να παραμείνουμε θεατές  βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική  ακεραιότητα και την υγεία μας. Είμαστε
διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο και για αυτόν τον σκοπό
πραγματοποιήσαμε ευρεία σύσκεψη όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ε.Λ.Σ. την
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και κατόπιν συναντηθήκαμε με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κο Κουμεντάκη και τον Υπεύθυνο Διοικητικών Υπηρεσιών
κο Κοσμά.
Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος – Ακροάματος θεωρεί την εργασιακή ασφάλεια
πρωταρχικό ζήτημα. Είναι απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη κανονισμών και
πρωτοκόλλων για αντίστοιχες περιπτώσεις, καθώς και η παρουσία τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας στους τόπους δουλειάς ώστε να αποτυπώνουν τα
προβλήματα  και να υποδεικνύουν τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας. Χρήσιμο εργαλείο αποτελεί η αποτύπωση μέσω της Εκτίμησης
Επαγγελματικού Κινδύνου, με το δεδομένο, μάλιστα, ότι οι περισσότερες παραγωγές
απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού – καλλιτεχνικό, τεχνικό, βοηθητικό
προσωπικό καθώς και πολλά παιδιά. Σε αυτό το πνεύμα ως εκπρόσωποι των
εργαζομένων ζητούμε από την διοίκηση της ΕΛΣ, αλλά και του ΚΠΙΣΝ ΑΕ:
·        
Η Ε.Λ.Σ. και το Κ.Π.Ι.Σ.Ν.  ως υπεύθυνο για τη συντήρηση και την ασφάλεια
του κτηρίου, οφείλουν να διερευνήσουν σε βάθος το συμβάν ώστε να αποδοθούν
ευθύνες. Ταυτόχρονα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους
των εργαζομένων να διατυπωθούν κανόνες καθώς και ο κατάλληλος μηχανισμός για
την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους.
·        
Να οργανωθούν σε μόνιμη βάση ενημερωτικά σεμινάρια για ζητήματα που έχουν να
κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα
τους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας. Ο ρόλος των εργαζομένων στη διαδικασία
πρόληψης είναι αναντικατάστατος. Μέσω και της εκπαιδευτικής διαδικασίας
απαιτούμε τη θεσμοθέτηση κανόνων. Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια μας
στην εργασία πρέπει να είναι μία από τις μη διαπραγματεύσιμες πλευρές τις
εργασιακής μας σχέσης. 
Η
παρούσα παρέμβαση εντάσσεται στις προτεραιότητες μας και καλούμε τους
συναδέλφους να συμβάλλουν και να αναδείξουν την ανάγκη για θεσμοθέτηση κανόνων
έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας με απώτερο
σκοπό να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επιπτώσεις στην υγεία των
εργαζομένων.

Ζητούμε
να οργανωθεί μια πρώτη συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων μερών το αμέσως προσεχές
διάστημα.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ –
ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
& ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΣ  
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΣ