Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
πραγματοποιήθηκε, μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας μας, συνάντηση στο
Υπουργείο Εργασίας μεταξύ θεατρικών επιχειρηματιών και εκπροσώπων των
εργαζομένων στο χώρο του Θεάτρου. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι
πρόκειται για μια σημαντική αρχή που θα πρέπει να έχει συνέχεια.
Το θετικό που προέκυψε από αυτή τη
συνάντηση ήταν η εκδηλωθείσα πρόθεση για συνέχιση της διαδικασίας με σκοπό τη
θεσμοθέτηση κανόνων στο περιβάλλον εργασίας του θεάτρου.
Κανόνες που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες
εργασίας (πρόβες – παραστάσεις), με τη διάρκεια των συμβάσεων καθώς και με τους
όρους αμοιβής.
Οι ενθαρρυντικές προθέσεις που αναδείχτηκαν
στην πρώτη αυτή συνάντηση φυσικά και δεν αρκούν για την επιτυχή έκβαση της όλης
αυτής προσπάθειας.
Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να
ενεργοποιήσει το σύνολο των εργαζομένων του χώρου.
Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι ενωμένοι θα πρέπει
να παλέψουμε για να κερδίσουμε την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και της
εργασίας μας.
Καλούμε την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το
Υπουργείο Εργασίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μπουν κανόνες, ώστε να
σταματήσει η ολοκληρωτική διάλυση των εργασιακών σχέσεων που επικρατεί στο χώρο
του Θεάτρου και να μην αρκεστούν στις καλές προθέσεις και τα ευχολόγια.