ΠΡΟΣ:
Την
Υπουργό Πολιτισμού
Κα
Λυδία Κονιόρδου
Τον
Υπουργό Παιδείας
Κο
Κώστα Γαβρόγλου
Με αφορμή
τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου, καθώς και της Συνέλευσης του Τμήματος Θεάτρου του
Α.Π.Θ., η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος – Ακροάματος, που εκπροσωπεί όλους
τους καλλιτέχνες της χώρας, είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των
μελών της. Εξ αρχής, δηλώνουμε πως αναγνωρίζουμε το δικαίωμα  της κάθε συλλογικότητας να υπερασπίζεται τα
μέλη της. Η Ομοσπονδία μας, όμως, θα αντιπαραταχθεί σε κάθε συντεχνιακό πνεύμα
που βλάπτει τα συμφέροντα των δικών της μελών.
Επί του
προκειμένου, δηλώνουμε πως οι ανακοινώσεις των συγκεκριμένων Τμημάτων Θεάτρου
χαρακτηρίζονται από αίολα επιχειρήματα, τα οποία όχι μόνο είναι αστήρικτα, αλλά
εμπεριέχουν και το στοιχείο της παραπληροφόρησης. Με την ανακοίνωση αυτή η
Ομοσπονδία μας απαντά στα συγκεκριμένα επιχειρήματα προς αποκατάσταση της
αλήθειας σε κάθε κατεύθυνση και προς ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.
Η
διδασκαλία της τέχνης του θεάτρου περιλαμβάνει την υποκριτική, την ορθοφωνία
και την κινησιολογία. Τα μαθήματα αυτά, διδάσκονται στις Ανώτερες Σχολές
Δραματικής Τέχνης συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το Προεδρικό
Διάταγμα 370/1983. Σε κανένα από τα δύο Τμήματα Θεατρικών Σπουδών Αθήνας και
Πάτρας δεν διδάσκονται τα μαθήματα αυτά, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου
διδάσκεται η Υποκριτική -μόνο στους φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Θεατρικής
Πρακτικής- για πολύ λίγες ώρες, ενώ αναφορικά με το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ.,
από τους πενήντα φοιτητές που εισάγονται κάθε χρόνο στο τμήμα, μόνο οι δέκα -που
φοιτούν στην κατεύθυνση Υποκριτική- διδάσκονται υποκριτική, κινησιολογία και
ορθοφωνία και μάλιστα λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπει το Π.Δ. 370/1983
για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.
Επίσης,  η εισαγωγή και στα τέσσερα πανεπιστημιακά
τμήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω 
πανελληνίων εξετάσεων και όχι με
audition,
γεγονός  που αντιβαίνει τις αρχές της
διδασκαλίας της υποκριτικής τέχνης. Συνεπώς, η τέχνη του Θεάτρου διδάσκεται,
κατ’ αποκλειστικότητα, στις, Αναγνωρισμένες από το ΥΠΠΟΑ,  Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές
Δραματικής Τέχνης και όχι στα παραπάνω τμήματα Α.Ε.Ι., τα οποία χορηγούν πτυχία
Θεατρολόγου, δηλαδή θεωρητικού της τέχνης του θεάτρου και δεν πιστοποιείται η
γνώση της υποκριτικής τέχνης. Γι’ αυτό και πολλοί φοιτητές και απόφοιτοι των
Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων που επιθυμούν να διδαχθούν την
τέχνη του θεάτρου, φοιτούν και σε Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης για να το
πράξουν.
Από τα
παραπάνω γίνεται σαφές και ως Ομοσπονδία το δηλώνουμε με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο πως η καλλιτεχνική παιδεία δεν μπορεί να διδαχθεί από θεωρητικούς της
τέχνης.