Η Ομοσπονδία μας, ενημερώνει τα Σωματεία μέλη της,
πως μετά από συνεχείς παρεμβάσεις της στο Υπουργείο Εργασίας με τη συνδρομή των
Σωματείων μελών της, το θέμα που αφορά την περικοπή,  έως του 60% από τους εργαζόμενους
συνταξιούχους, έτυχε πλέον ευνοϊκής ρύθμισης.
Όπως προβλέπει η εγκύκλιος, η αμοιβή  ενός εργαζόμενου – συνταξιούχου  από εργασία του θα εισπράττεται  ακέραια, το 60% όμως  πλέον θα περικόπτεται από την σύνταξη του μόνο
για την ημέρα ή μέρες εργασίας του, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 20 του νόμου
4387/2016, και αναλύεται με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτοκόλλου.:
Φ.80000/οικ.12151/274.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια
σύνταξη ύψους €800,00 και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ €100,00. Εάν
εργασθεί  στον ιδιωτικό τομέα για 2 ημέρες
το μήνα, με πλήρες ωράριο, το ποσό της κύριας σύνταξης του  για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €32,00
(€800,00/25) και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της κύρια σύνταξης μειώνεται
κατά €19,20 (60%Χ€32,00).
Συνολικά ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες
το μήνα θα λαμβάνει  κύρια σύνταξη ύψους
€761,60 (€800,00 – (2Χ19,20).
Αντίστοιχα το ποσό της επικουρικής σύνταξης για
κάθε ημέρα ανέρχεται σε €4,00 (€100,00/25) και για κάθε ημέρα εργασίας του το
ποσό της επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά €2,40 (60%Χ€4,00).
Συνολικά ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες το μήνα, θα λαμβάνει  επικουρική σύνταξη ύψους €95,20 (100,00 –
(2€Χ2,40).