ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Θ.Α. στη
συνεδρίασή του που έγινε στις 3/10/2018 αποφάσισε την αναβολή του Συνεδρίου μας
που θα γινόταν στις 8/10/2018.
Οι λόγοι της αναβολής προέκυψαν μετά από
ενστάσεις που αφορούσαν φαινόμενα  διπλοψηφίας, τη συμμετοχή συνταξιούχων στις
εκλογές των Σωματείων, προβλήματα οικονομικών υποχρεώσεων των μελών μας, την εκπρόθεσμη
κατάθεση πρακτικών αρχαιρεσιών των πρωτοβάθμιων Σωματείων, καθώς και ενστάσεις
που αφορούσαν το αίτημα εγγραφής στην Ομοσπονδία μας, του Σωματείου ΕΕΕΡΤ.
Επειδή λοιπόν αυτές οι ενστάσεις και
προβληματισμοί άπτονται των άρθρων του Καταστατικού μας, και επειδή βούληση του
Δ.Σ. είναι να πάμε σε ένα Συνέδριο ενωτικό και ουσιαστικό με αντικείμενο τα
πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και όχι σε ένα Συνέδριο στείρων αντιπαραθέσεων
και ενστάσεων, πήραμε την απόφαση αναβολής του Συνεδρίου με την υποχρέωση να
επιλύσουμε όλα τα θέματα που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Έτσι ώστε να
οδηγηθούμε σε ένα Ενωτικό και Δημοκρατικό Συνέδριο.
Όσοι συνάδελφοι εκπρόσωποι έχουν ήδη
κόψει εισιτήριο για την μετάβασή τους στην Αθήνα παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Ομοσπονδίας για τη διευθέτηση του
ζητήματος.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους
αντιπροσώπους σας.
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ