ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 23ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τα ζητήματα που απασχόλησαν τη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΘΑ στις 3/10/2018 αφορούσαν ελλείψεις στη
νομιμοποίηση της συμμετοχής 12 πρωτοβάθμιων Σωματείων (για παράδειγμα μη
υποβολή πρακτικών αρχαιρεσιών, οικονομική τακτοποίηση κτλ) οδήγησαν στην
αναβολή διεξαγωγής του 23ου Συνεδρίου, το οποίο είχε προγραμματιστεί
για τις 8/10/2018 ώστε να υπάρξει πλήρης και νόμιμη συμμετοχή των συνέδρων. Τα
ενδιαφερόμενα Σωματεία συμμορφώθηκαν στη σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της 3/10/2018 και τακτοποίησαν τις εκκρεμότητές τους.
Ως προς την εκκρεμότητα του ΣΤΑΖΟΕ οι
εκλογές του έχουν προγραμματισθεί και θα γίνουν στις 4/11/2018.

Ως προς τα ζητήματα συμμετοχής συνταξιούχων και διπλοψηφιών που έχουν εντοπιστεί,
το Δ.Σ. αποφάσισε να απευθύνει εκ νέου αυστηρή παρατήρηση στα εμπλεκόμενα
σωματεία να συμμορφωθούν.

Με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση κάρτας συνέδρων σε  :

Σε συνέχεια της απόφασης χορήγησης κάρτας
συνέδρου και της διαπίστωσης ότι πληρούνται οι σχετικές διαδικαστικές διατάξεις
του Καταστατικού (άρθρο 12 παράγραφος 3 και 4) το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει την Προκήρυξη του 23ου
Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου για την
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018.
Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 14) και
για λόγους τυπικούς ανακοινώνουμε τις επαναληπτικές συνεδριάσεις της Γενικής
Συνέλευσης:
Α΄ (αρχική)  Γ.Σ. : 3/12/2018,  Β΄ (επαναληπτική) Γ.Σ.: 10/12/2018, Γ΄  (επαναληπτική) Γ.Σ.:  18/12/2018
Σε περίπτωση μη απαρτίας της τρίτης (επαναληπτικής)
Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 18/1/2019 με τι 1/5 των
συνέδρων (άρθρο 14 παρ. 1δ)
Ως προς το χώρο διεξαγωγής του 23ου
Συνεδρίου στις 3/12/2018 ορίζεται το Ξενοδοχείο Τιτάνια .
Κατάθεση Υποψηφιοτήτων/ Υποβολή
παραιτήσεων – Αντικαταστάσεις
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συζήτησαν περαιτέρω το ζήτημα του χρόνου κατάθεσης υποψηφιοτήτων και υποβολής
παραιτήσεων (και ακολούθως αντικαταστάσεων), δεδομένης της προσπάθειας ομαλής
και τακτικής διεξαγωγής του Συνεδρίου, όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση,
αλλά και του γεγονότος ότι η θητεία του Δ.Σ. λήγει 17/11/18 (άρθρο 15
παράγραφος 2 του Καταστατικού) αλλά και αντικειμενικών δεδομένων, όπως η λήξη
της θητείας του Δ.Σ. (17/11/2018).
Το Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω αποφάσισε
να καθορίσει ως ημερομηνία λήξης της υποβολής
υποψηφιοτήτων καθώς και παραιτήσεων/αντικαταστάσεων
 τη
Δευτέρα 12/11/2018 και έως ώρα 10:00 πμ,
προκειμένου μετά να συνεδριάσει
για απαραίτητες κατά το Καταστατικό και τον νόμο ενέργειες και την ανακήρυξη
των υποψήφιων.
Μαζί με τους αντιπροσώπους η πρόσκληση
για το συνέδριο θα αποσταλεί και στους Προέδρους και Γεν.  Γραμματείς ΔΣ των Σωματείων – μελών.
Ημερήσια Διάταξη 23ου Συνεδρίου.
ΩΡΑ 10:30    :
Προσέλευση Συνέδρων και
Προσκεκλημένων.
ΩΡΑ 11:00    :
Έναρξη εργασιών από τον Πρόεδρο του
απερχόμενου Δ.Σ. Εκλογή Προεδρείου, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, δυο Γραμματέων,
Εφόρου
Διοικητικός απολογισμός από τον
Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.
ΩΡΑ 11:50    :
Οικονομικός Απολογισμός –
Προϋπολογισμός από τον Ταμία.
Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, Ερωτήσεις
– Απαντήσεις.
ΩΡΑ 12:10    :
Ομιλίες Αντιπροσώπων.
ΩΡΑ 15:00    :
Ψηφοφορία για τα Πεπραγμένα,
Προϋπολογισμό,
Εφορευτική Επιτροπή, Ψηφίσματα.
ΩΡΑ 15:20 
ΕΩΣ 18:30
Έναρξη ψηφοφορίας για την ανάδειξη
όλων των οργάνων
Διοικήσεως  και 
Αντιπρόσωπων για τη Γ.Σ.Ε.Ε.
Πρακτικά θέματα επικοινωνίας με
δικηγόρο, με αντιπροσώπους, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του
συνεδρίου, τους χώρους και συνεννοήσεις, εξουσιοδοτείται ο απερχόμενος Πρόεδρος
και ο απερχόμενος  Γεν. Γραμματέας για το
διάστημα από την λήξη της παρούσας θητείας του ΔΣ της ΠΟΘΑ στις 17/11/2018 και
έως την πραγματοποίηση του συνεδρίου να τα χειριστούν σύμφωνα με το Καταστατικό.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ