Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε τα εργατικά εισιτήρια έπαψαν να
δίνονται στους δικαιούχους με την κατάργηση της Εργατικής Εστίας το 2012.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μαζί με τα Σωματεία μέλη
της, όλα αυτά τα χρόνια, ασκούσαν πιέσεις για να επανέλθει ο θεσμός των
εργατικών εισιτηρίων. Ένας θεσμός που συνέβαλε καθοριστικά στο να έχουν
πρόσβαση οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι 
στην τέχνη του θεάτρου.
Με τη συμβολή της Ομοσπονδίας και των Σωματείων μας
και ύστερα από επίμονες προσπάθειες καταφέραμε να δοθούν ξανά στους
εργαζόμενους και στους ανέργους τα εργατικά εισιτήρια μέσα από πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ.
Ο θεσμός των Εργατικών Εισιτηρίων επανέρχεται στο
ίδιο πλαίσιο και θα συμβάλει στο να έχουν πρόσβαση ξανά στο Θέατρο εργαζόμενοι
που δυσκολεύονται οικονομικά. Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος θα συμβάλει
επίσης στο να ενισχυθεί το κύρος και  η
λειτουργία των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων.
Σας κοινοποιούμε το  link του
προγράμματος: