Η αστυνομική επιχείρηση στους κινηματογράφους Αελλώ
και
Village, η προσαγωγή επτά ανηλίκων
και η απαγγελία κατηγοριών στους γονείς τους, μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω.
Φοβόμαστε ότι η επιχείρηση αυτή συνδέεται με τις αντιδράσεις από συντηρητικούς
κύκλους, που θεωρούν ότι η ταινία προτρέπει τους νέους να προβούν σε πράξεις
βίας και αποτελεί απειλή για το σύστημα. Ελπίζουμε το περιστατικό να μην είναι
μια επέκταση και στις κινηματογραφικές αίθουσες του δόγματος «ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ».
Δεν μπορεί να εφαρμόζεται με τις δυνάμεις
καταστολής η διαβάθμιση της καταλληλόλητας ενός οπτικοακουστικού θεάματος.
Επίσης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις με διακοπή της
προβολής, προσαγωγές, διασυρμό  ανηλίκων
και  των γονέων στα Αστυνομικά Τμήματα.
Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη να προστατεύσει το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και
της έκφρασης και τους θεατές από την παρουσία της Αστυνομίας. 
Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει την
ευθύνη για την εφαρμογή αλλά και την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου ώστε
να διαμορφωθεί  ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των αιθουσών. Ως
Ομοσπονδία έχουμε ζητήσει αλλεπάλληλες φορές την έναρξη διαλόγου για το καθεστώς
λειτουργίας και αδειοδότησης των αιθουσών δημοσίων Θεαμάτων.