ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα
11:00
, σας καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Πολιτισμού,  για την προώθηση των αιτημάτων μας.
·       
Διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις
εργασίας παντού
:  με μισθολογικούς όρους υποχρεωτικές κλαδικές
συμβάσεις με πλήρη επεκτασιμότητα σε όλους τους εργοδότες, ευνοϊκότερες
επιχειρησιακές συμβάσεις. Χωρίς εξαιρέσεις και με πλήρη ισχύ της αρχής της
ευνοϊκότερης ρύθμισης και κατάργηση του πρόσφατου νόμου 4635/2019. Πλήρη
επαναφορά της ΕΓΣΣΕ και του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσα από τις
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πλήρη αποκατάσταση του Ν.
1876/90. Επαναφορά του δικαιώματος της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία
(ΟΜΕΔ).
·       
Αύξηση της χρηματοδότησης για τον Πολιτισμό.
Στην εποχή της εξόδου της χώρας από την μνημονιακή επιτήρηση ήρθε η ώρα για
επαναφορά της χρηματοδότησης των Οργανισμών στα προ μνημονίων επίπεδα.
·        
Θεσμοθέτηση κανόνων και κανονισμών για εργασιακά
και ζητήματα υγείας και ασφάλειας
·        
Σύγχρονους και λειτουργικούς εσωτερικούς
κανονισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των φορέων με
ταυτόχρονη τακτοποίηση των συμβασιούχων. Πολύ σημαντικό θεωρούμε ότι είναι η
εισήγηση για τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε εποπτευόμενου φορέα να προκύπτει
από διαβούλευση – διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.
1876/1990. Περιορισμό έως εξάλειψη των Εργολαβιών στους Οργανισμούς. Επικαιροποίηση
του Θεσμικού Πλαισίου των Δημόσιων Οργανισμών με εκπροσώπηση των εργαζομένων
στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών.  Η διάταξη του νόμου είναι σαφής,
ρητή και δεν επιτρέπει ερμηνεία κατά «το δοκούν», (άρθρο 31 του Ν. 4024/2011
συνδυαστικά με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3429/2005). Ορίζει ότι: στο Διοικητικό
Συμβούλιο φορέων υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των
εργαζομένων.
·        
Εκπαίδευση, επαγγελματική επάρκεια και άδεια εργασίας στο Θέατρο, τη Μουσική, το Χορό, τον Κινηματογράφος και την Τηλεόραση
·        
Ανθυγιεινό Επίδομα, να ρυθμιστεί το εν λόγω επίδομα σε εξομάλυνση
με τους αντιστοίχους κλάδους και ειδικότητες. Ανθυγιεινό και επίδομα
επικίνδυνης εργασίας
στην ΚΥΑ που πρόκειται να βγει και σε δεύτερη φάση
θεσμοθέτηση των επιδομάτων στην συλλογική Διαπραγμάτευση.
·       
Άμεση αντιμετώπιση Επαναλειτουργία της Καμεράτα, της Ορχήστρας των Χρωμάτων και της
ΚΟΕΜ, μέσω δημόσιου φορέα, που θα ανήκει στο ΥΠΠΟ. Με πλήρεις και σταθερές
εργασιακές σχέσεις για τους εργαζόμενους και εξόφληση όλων των δεδουλευμένων
στους εργαζόμενους των παραπάνω ορχηστρών.
·       
Αίτημα Δημιουργίας
Τμημάτων Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα. Επέκταση της ΚΥΑ (4481/17) Περί Ισοτιμίας των Διπλωμάτων των Ανώτερων
Καλλιτεχνικών Σχολών για τους κινηματογραφιστές. Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων
σπουδών για εξομοίωση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με
τους πτυχιούχους των Ανώτατων τμημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας. Απόδοση
Εκπαιδευτικού Κλάδου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τους Χορευτές και τους
Κινηματογραφιστές.
·       
Άμεση επαναλειτουργία
της ΚΣΟΤ.
 • Αποκλειστικά
  Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση
  και
  Δωρεάν Υγεία. Επαναφορά των ορίων συνταξιοδότησης. Επαναφορά των
  καλλιτεχνικών ειδικοτήτων που ήταν στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών
  Επαγγελμάτων. Επαναφορά των μειωμένων ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης για
  τους εργαζόμενους στο θέαμα –ακρόαμα που πλήρωναν αυξημένο ασφάλιστρο
  (χορευτές, πνευστούς, ηθοποιούς μελοδραματικού θεάτρου, ηθοποιούς,
  τεχνικούς και μουσικούς θεάτρου). Εγγύηση των αποθεματικών των
  Ασφαλιστικών Ταμείων από το Κράτος. Επιστροφή των κλεμμένων από τις
  μεγάλες επιχειρήσεις. Να εισπραχθούν τα πάνω από 17 δις που χρωστούν
  σήμερα οι μεγαλοεργοδότες. Καμία μείωση ασφαλιστικών εισφορών για
  εργοδότες.
 • Κανένας άνεργος χωρίς επίδομα. Ο χρόνος ανεργίας να μετριέται ως
  συντάξιμος.
 • Προστασία της μητρότητας. Επίδομα
  και άδεια μητρότητας για κάθε γυναίκα, ίσα δικαιώματα για όλες, χωρίς
  όρους και προϋποθέσεις.
 • Μείωση του απαραίτητου αριθμού των 50 ενσήμων για το εποχικό
  βοήθημα. Εποχικότητα με βάση τον κλάδο και όχι με βάση την επιχείρηση.
Όλοι έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού,
Μπουμπουλίνας 20-22
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00
για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας.