Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος συμμετέχει στην Παράσταση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσει το Σωματείο
Εργαζομένων στο Θέαμα, την Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 11:00 στο Υπουργείο Παιδείας
.
Διεκδικώντας:
Τη δημιουργία Τμημάτων Δραματικής Τέχνης,
Χορού και Κινηματογράφου σε Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Επέκταση της ΚΥΑ (4481/17) Περί Ισοτιμίας
των Διπλωμάτων των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών για τους κινηματογραφιστές.
Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων σπουδών για
εξομοίωση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με τους
πτυχιούχους των Ανώτατων τμημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας.
Νομοθετική
ρύθμιση ποσόστωσης διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών
ανάμεσα στους κλάδους ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Θεατρική Αγωγή» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Επαναφορά μαθήματος «Θεατρική Αγωγή» στην
Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.
Απόδοση Εκπαιδευτικού Κλάδου στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τους Χορευτές και τους Κινηματογραφιστές.
Εκπαίδευση, επαγγελματική επάρκεια και
άδεια εργασίας στο Θέατρο, τη Μουσική, το Χορό, τον Κινηματογράφος και την
Τηλεόραση