Ενημερωτική εγκύκλιος με βάση τις πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκαν για τα μέτρα ενίσχυσης των
εργαζομένων του κλάδου καθώς και μεγάλες ελλείψεις που πρέπει να διεκδικήσουμε.
Προσοχή: Το κείμενο που
ακολουθεί για τους δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ, την αναστολή
σύμβασης, την εκ περιτροπής εργασία και όσα προκύπτουν για εργαζόμενους και
ανέργους λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας γράφτηκε με τα σημερινά
δεδομένα. Επομένως, για ορισμένα θέματα επικαιροποιούνται κάθε μέρα τα
δεδομένα.  
1. Ποιοι δικαιούνται την ειδική αποζημίωση
την οποία παρέχει το Δημόσιο, που υποκαθιστά προσωρινά τον μισθό και θα αρχίσει
να καταβάλλεται από τις αρχές Απριλίου.
Όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ή θα μπουν
σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020.
Δύο προϋποθέσεις: α. η απόλυση ή παραίτηση
να έχει γίνει από τις 18 Μαρτίου και μετά σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ή
έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και β. να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα
του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη μέχρι 30.3.2020.
2. Για
τις συμβάσεις
Οι επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των
οποίων πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού. Μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες των
επιχειρήσεων του κλάδου (θέατρο, μουσική, τηλεόραση, καλλιτεχνική εκπαίδευση,
κ.α).
Στις επιχειρήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα να κάνουν αναστολή των
συμβάσεων των εργαζομένων τους. Η αναστολή σύμβασης είναι μια ειδική περίπτωση
στην εργατική νομοθεσία και δεν ταυτίζεται με καμία άλλη περίπτωση (πχ άδεια).
Στους εργαζόμενους αυτούς, θα δοθεί έκτακτο βοήθημα οικονομικής ενίσχυσης της
τάξεως των 800€ ως αποζημίωση ειδικού
σκοπού
, ενώ θα συνεχίσουν να έχουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές. Δικαιούχοι
της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η
σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με
καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
3. Από πότε και για πόσο καιρό μπορεί να
μπει σε καθεστώς αναστολής σύμβασης ο εργαζόμενος.
Μόνο εάν το αποφασίσει η επιχείρηση που
ανέστειλε τη λειτουργία της με κρατική απόφαση ή επειδή αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα και υπολειτουργεί και εντάσσεται στους καταλόγους με τους ΚΑΔ του
Υπουργείου Οικονομικών. Με βάση τις ανακοινώσεις, η αναστολή των συμβάσεων θα
ισχύσει μέχρι τις 20 Απριλίου.
4. Χάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές γι’
αυτό το χρονικό διάστημα.
Οι εισφορές, υπολογισμένες επί των αμοιβών
που προβλέπει η σύμβαση εργασίας (εφόσον ανασταλεί), θα καλυφθούν από το
κράτος.
5.  Ποια χρονική περίοδο καλύπτει η ειδική
αποζημίωση.
Καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 15
Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου. Όμως προσοχή! Οι μισθωτοί πρέπει να λάβουν μισθό ή
αναλογία του μέχρι την ημερομηνία αναστολής της σύμβασής τους. Μόνο για το
διάστημα από την αναστολή της σύμβασης και για ενάμιση μήνα ο εργοδότης δεν
οφείλει ούτε μισθό ούτε εισφορές.
6. Πως
λαμβάνουμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Για τη λήψη της
αποζημίωσης από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει δήλωση
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την
οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή.
Οι
επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην
δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων
η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3 έως 20/3, είτε με καταγγελία από τους
ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου
. Σε περίπτωση που οι
επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την παραπάνω
υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους
βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται
να γνωστοποιήσουν τη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο,
δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ».
Στη συνέχεια οι
δικαιούχοι εργαζόμενοι, υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr
 που θα ανοίξει από την 1η Απριλίου που
τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων. Εκεί
πρέπει να σημειώσουν το ΙBAN του τραπεζικού λογαριασμού όπου θα κατατεθεί το
επίδομα και την ημερομηνία αναστολής της σύμβασης.
7.  Για τους ανέργους τι προβλέπεται.
Δεν προβλέπεται τίποτε. Μόνο οι
επιδοτούμενοι θα έχουν παράταση του επιδόματος για 2 μήνες, εφόσον λήγει η
επιδότηση έως 30 Μαρτίου.
8.  Μπορεί κάποιος να λάβει και ειδική αποζημίωση
και επίδομα ανεργίας.
Όχι, μόνο το ένα από τα δύο.
9. Τι πρέπει να κάνουν για το επίδομα
ενοικίου.
Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας.
10. Σε
σχέση με το ενοίκιο πρώτης κατοικίας.
Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του 40% του
ενοικίου. Αυτό ισχύει στην περίπτωση που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή
σύμβασης, ή η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της με βάση τα μέτρα για
τον κορονοϊο.
α. έκπτωση ενοικίου κατά 40% για τους
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και
β. αναστολή για τέσσερις μήνες των
φορολογικών τους υποχρεώσεων.
11. Ακυρότητα
καταγγελιών σύμβασης εργασίας.
Για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα που
έχουν εξαγγελθεί και για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων (σε
λειτουργία ή όχι), δεν επιτρέπονται οι απολύσεις. Μετά το πέρας των μέτρων ο
εργοδότης οφείλει να συνεχίσει με τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων. Χρειάζεται
ωστόσο προσοχή και επαγρύπνηση, γιατί δεν ορίζεται ότι θα πρέπει να συνεχίσει
με τους ίδιους εργαζόμενους αλλά με τον ίδιο αριθμό.
12. Μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να
αναστείλουν τη δραστηριότητά τους και να θέσουν το προσωπικό τους σε καθεστώς
αναστολής σύμβασης.
Όχι όλες, όσες περιλαμβάνουν στην ΚΥΡΙΑ
δραστηριότητά τους κάποιον από τους ΚΑΔ αναστολής που ανακοίνωσε το υπουργείο
με τους με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 και 1054/20-03-2020 (αναμένεται
διευκρινιστική και για τους δευτερεύοντες ΚΑΔ ).
13. Σε
σχέση με τις θεατρικές ομάδες και τις ΑΜΚΕ.
Αναστέλλεται η προθεσμία καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης και των δόσεων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς θα διευκρινιστεί η
περικοπή μισθωμάτων για χώρους που έχουν ενοικιάσει. .
14. Για τη νέα διάταξη που προβλέπει εκ
περιτροπής απασχόληση για το 50% του προσωπικού των επιχειρήσεων.
Η διάταξη μέχρι στιγμής δίνει απεριόριστη
ελευθερία σε όλες τις επιχειρήσεις να μειώσουν κατά 50% την εργασία, με μερική
απασχόληση και για διάστημα έξι μηνών, καταβάλλοντας το μισό μισθό. Μετά τις
έντονες διαμαρτυρίες οι οποίες πρέπει να ενταθούν αναμένουμε τη νέα διορθωτική
απόφαση.
15. Τι θα γίνει με το δώρο Πάσχα.
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά
θα πρέπει να καταβάλουν το δώρο Πάσχα στο προσωπικό τους μέχρι τις 15/04 και
προβλέπονται κυρώσεις για τους παραβάτες, ενώ με το επίδομα αδείας, το
καλοκαίρι, θα καταβληθεί από όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την κρίση.
Κι αν ο εργοδότης επιμένει και ζητάει
παράλογα πράγματα.
Τότε η λύση για τον εργαζόμενο είναι να
κάνει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και να ενημερώσει το σωματείο του ή
να προσφύγουν από κοινού. Αν δεν υπάρχει σωματείο, να απευθυνθεί στην
Ομοσπονδία (ΠΟΘΑ). Αν τον απολύσει,  η απόλυση είναι παράνομη.
           
Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα!
Τα παραπάνω
μέτρα είναι μια μικρή ανακούφιση που δίνεται στους εργαζόμενους σε αυτές τις
πρωτόγνωρες για όλους μας στιγμές.
Όλους μας προβληματίζει τι θα γίνει στο
χώρο μας μετά την αναστολή των μέτρων. Καταλαβαίνουμε ότι τα 800€ δε θα αφορούν
μόνο την περίοδο των 45 ημερών, αλλά αρκετά μεγαλύτερο διάστημα για τους
περισσότερους. Κανείς δε γνωρίζει αν και πώς θα δουλέψει το καλοκαίρι και με
ποιους όρους.
Αυτή την κατάσταση βλέπει και η Κυβέρνηση
για την επόμενη μέρα και παίρνει μέτρα από τώρα.
Γι’ αυτό τα Σωματεία μας ζήτησαν μια
συνολική ενίσχυση των εργαζόμενων του κλάδου από το Υπουργείο Εργασίας.
Ότι μέτρα έχουν
ανακοινωθεί μέχρι σήμερα αφορούν όσους εργάζονται ήδη. Όμως ο κλάδος του
θεάματος και του ακροάματος έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίζονταν
για το άμεσο μέλλον, είτε είχαν ανακοινωθεί ήδη είτε όχι, και πιο συγκεκριμένα
όλη τη θερινή περίοδο (συναυλίες, παραστάσεις, event, περιοδείες κ.λπ.).  Αυτοί οι εργαζόμενοι, που είχαν κλείσει
δουλειές αλλά δεν είχαν υπογράψει συμβάσεις, δεν παίρνουν κανενός είδους
αποζημίωση. Στους χώρους μας οι συμβάσεις υπογράφονται λίγο πριν ξεκινήσει η
περιοδεία ή η παράσταση. Συχνά κλείνεται ξενοδοχείο και εισιτήριο στο όνομα του
εργαζόμενου μήνες πριν την παραγωγή και η σύμβαση υπογράφεται λίγες μέρες πριν
ξεκινήσουν οι παραστάσεις. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν φαίνονται πουθενά και κατά
συνέπεια δεν δικαιούνται τίποτα.
Το ίδιο ισχύει και
για τα γυρίσματα σε κινηματογραφικές παραγωγές, τηλεοπτικές ή διαφημιστικά.
Εκεί οι συμβάσεις είναι είναι από μία μέχρι λίγους μήνες και υπογράφονται λίγες
μέρες πριν τα γυρίσματα. Ούτε για αυτό το χώρο υπάρχει πρόβλεψη.
Επίσης, πολλοί
εργαζόμενοι στον κλάδο μας, μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί, τεχνικοί και άλλοι
διδάσκουν παράλληλα και σε κάποια σχολή ως ωρομίσθιοι. Ούτε για αυτές τις
περιπτώσεις υπάρχει ρύθμιση.
Για όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις ζητούμε να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι στα γενικότερα
έκτακτα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, να θεσπιστεί το συντομότερο ιδιαίτερο
πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των εργαζόμενων στο Θέαμα – Ακρόαμα που θα
εναρμονίζεται με το ιδιότυπο εργασιακό μας καθεστώς.
Ζητάμε από το
κράτος άμεσα μέτρα στήριξης για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, διότι
κανείς δεν μπορεί να δουλέψει σε καθεστώς καραντίνας.
Η καραντίνα είναι
μια επιβεβλημένη ενέργεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν μπορεί να
τίθεται προς εκμετάλλευση ο εγκλεισμός και ο φόβος της ασθένειας και του
θανάτου. Οι άνθρωποι του πολιτισμού πρέπει να συνεχίσουν να παράγουν. Αφενός
όμως η μεγίστη ανάγκη βιοπορισμού, αφετέρου οι υποχρεώσεις σε δάνεια, ενοίκια,
ρυθμίσεις σε συνδυασμό με την μέχρι στιγμής έλλειψη μέτρων ενίσχυσης των
εργαζομένων και του κλάδου, μας οδηγούν στην απόλυτη εξαθλίωση.
Η Κυβέρνηση θα
πρέπει να εξαγγείλει γενναία επιχορήγηση και να την εντάξει σε ένα στρατηγικό
σχέδιο, προχωρώντας άμεσα στην εκπόνηση ενός προγράμματος για ουσιαστική
ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, του θεάματος και της ψυχαγωγίας,
προκειμένου να στηρίξει τους φορείς και τους ανθρώπους του πολιτισμού.
Να οργανωθούμε και
να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη του.
                                                                                         
Συμβάλουμε να διαμορφωθεί ένα ευρύ μέτωπο
διεκδίκησης που θα περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας.
ΓΙΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
       
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ