Χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο χώρο του πολιτισμού
δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης.

Να υλοποιηθεί η δέσμευση του πρωθυπουργού ότι κανένας κλάδος
που πλήττεται δεν θα μείνει εκτός των μέτρων προστασίας.

Μετά από 24 μέρες καραντίνας.
Μετά από 3 μήνες χωρίς εργασία και με μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον.
Μετά από 10δες υπομνήματα από τα σωματεία εργαζόμενων στο θέαμα ακρόαμα προς τα αρμόδια υπουργεία που μένουν αναπάντητα, αναγκαζόμαστε να αναζητήσουμε την υπουργό πολιτισμού να μας δώσει απαντήσεις .
Ποτέ θα αποφασίσει το υπουργείο Πολιτισμού να στηρίξει τους εργαζόμενους στον πολιτισμό;
Ποτέ θα αποφασίσει η Υπουργός να πάρει θέση και τις ευθύνες που τις αναλογούν ;

https://www.youtube.com/watch?v=gu0VsrTgXc4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0r_IBhhFeTe_h3U4SrnQ3lrBTSLEEozxaFWFdpzQ3emw2HJlXwDbO103o