Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
2020
Ενάντια στης φύσης την
λεηλασία, αγώνας για την Γη και την Ελευθερία.
Στην Αθήνα στις 18:00
στο Σύνταγμα!
Με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα περιβάλλοντος, ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) θεσμοθέτησε το 1972 την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος. Τη φετινή χρονιά το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος είναι: «Η Ώρα της Φύσης» και εστιάζει στη βιοποικιλότητα. Οι
βιολογικοί πόροι και η ποικιλία τους, τα αγαθά που εξασφαλίζουν και οι
υπηρεσίες των φυσικών οικοσυστημάτων συνιστούν παράγοντες πρωταρχικής σημασίας
για την επιβίωση του είδους μας και την ανάπτυξη των πολιτισμών μας. Ο αέρας
που αναπνέουμε, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, το νερό που πίνουμε και το κλίμα
που κάνει τον πλανήτη μας βιώσιμο, όλα προϋποθέτουν υγιή οικοσυστήματα και τις
υπηρεσίες τους.
Ωστόσο, οι εντατικοί
ρυθμοί απώλειας της βιοποικιλότητας στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, κυρίως
εξαιτίας της ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και των αλλαγών στις χρήσεις γης,
καθιστούν τη διατήρησή της ως μία από τις κρισιμότερες περιβαλλοντικές
προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.
Οι αναπτυξιακές επενδύσεις
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αντιμετώπιση της ανάσχεσης της κλιματικής
αλλαγής και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Η βασική πηγή του προβλήματος
είναι το παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο που προσπαθεί να μεγιστοποιεί τα
κέρδη του κεφαλαίου σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.
Έχοντας τη βαθιά πεποίθηση
ότι ο κόσμος του πολιτισμού οφείλει να είναι παρόν σε όλα τα σημαντικά αιτήματα
της εποχής μας, στηρίζουμε την κινητοποίηση των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων
και της συλλογικότητας SupportEarth την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
στις 5 Ιούνη, στις 18.00 στην Πλατεία Συντάγματος
, με αίτημα την απόσυρση
του Αντι-Περιβαλλοντικού νόμου που ψήφισε πρόσφατα η
κυβέρνηση.