Λήγει στις 15 Ιανουαρίου η εκ νέου δυνατότητα υποβολής μονομερούς
δήλωσης για αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για
όσους είχαν εγγραφεί εμπρόθεσμα στο Μητρώο

έως 20/10/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι
έχουν ανοίξει εκ νέου οι αιτήσεις στο
supportemployees.services.gov.gr για
τα επιδόματα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για όσους γράφτηκαν στην ειδική πλατφόρμα
artandcultureprofessionals.services.gov.gr  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις
20/10/2020
και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με
το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.
43110/1078/21-10-2020 (Β’ 4702) κοινή υπουργική απόφαση. Η προθεσμία για
τις αιτήσεις αυτές
λήγει την
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021. Οι αιτήσεις αυτές δεν αφορούν όσους γράφτηκαν στο
Μητρώο μετά τις 20 Οκτωβρίου.

 

Για το επίδομα ειδικού σκοπού που αφορά τους
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αναμένουμε να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για τις
αντίστοιχες αιτήσεις. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα έως τώρα ποτέ θα
ανοίξουν οι δηλώσεις για τα νέα επιδόματα.