Οδηγίες για την σωστή υποβολή και συμπλήρωση των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

(Από το Facebook του Σ.Ε.Η)

άνοιξε – επιτέλους, μετά από χαρακτηριστική καθυστέρηση – η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, για όλους όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών και Δημιουργών έως ΚΑΙ 10/1/2021.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την σωστή υποβολή και συμπλήρωση των αιτήσεων, ενώ επισυνάπτουμε και φωτογραφίες για καλύτερη κατανόηση.

  1. Μπαίνουμε στην διεύθυνση (φωτογραφία 1) https://supportemployees.services.gov.gr
  2. Επιλέγουμε είσοδο με διαπιστευτήρια taxisnet
  3. Συμπληρώνουμε τους κωδικούς μας
  4. Πατάμε εξουσιοδότηση (φωτογραφία 2)
  5. Επιλέγουμε την κατηγορία “ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ” στο κάτω μέρος της σελίδας.
  6. Επιλέγουμε ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ (για μήνα αναφοράς που δεν έχει γίνει δήλωση) (φωτό 3Α)
  7. Το ονοματεπώνυμό μας και το ΑΦΜ μας είναι ήδη συμπληρωμένα από το σύστημα. Εμείς συμπληρώνουμε ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο, e-mail, IBAN τραπεζικού λογαριασμού και επιλέγουμε και τράπεζα (φωτογραφίες 3 και 4).
  8. ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιλέγουμε τον μήνα αναφοράς για τον οποίον κάνουμε αίτηση. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ (Νοέμβριο και Δεκέμβριο), επιλέγοντας κάθε φορά τον αντίστοιχο και συμπληρώνοντας στο έτος αναφοράς δήλωσης το 2020.
  9. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη αίτηση για τον πρώτο μήνα, οδηγούμαστε στην φωτογραφία 4. Πατάμε ΥΠΟΒΟΛΗ και στο παραθυράκι που θα ανοίξει OK (φωτό 4) και μετά επιλέγουμε “ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ (για τον μήνα αναφοράς που δεν έχει γίνει δήλωση)”
  10. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και ολοκληρώνουμε εκτυπώνοντας και την δεύτερη αίτησή μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να γίνουν μέχρι ΚΑΙ ΤΙΣ 31/1/2021.

Δεν έχουν όμως ακόμα ενημερωθεί οι ημερομηνίες πίστωσης των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.