Σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, συνεχίζοντας τον αγώνα μας για επικύρωση της υπογραφείσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης της Λυρικής Σκηνής, πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Υφυπουργός κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης αρνήθηκε να δει την τετραμελή αντιπροσωπεία μας ως εκπροσώπους των εργαζομένων, επιμένοντας να δει μόνο δύο. Μετά από την άρνησή μας, λάβαμε την υπόσχεση ότι θα προγραμματιστεί  άμεσα συνάντηση μεταξύ του Υφυπουργού και εκπροσώπων των εργαζομένων.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας στο πλευρό των εργαζομένων, για την υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.