Σας κοινοποιούμε τα video spot που συνοδεύουν την πανκαλλιτεχνική κινητοποίησή μας της Δευτέρας 10 Ιανουαρίου .

VIDEO 1

 

VIDEO 2

 

VIDEO 3