ΠΡΟΣ: ΥΠΠΟΑ

Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού

Κο Νικόλαο  Γιατρομανωλάκη  

 

Κύριε  Υφυπουργέ,

 

Τις  τελευταίες εβδομάδες  πληροφορούμαστε  μέσω δημοσιευμάτων σας την πρόθεση  του ΥΠΠΟΑ για  ασφαλιστική μεταρρύθμιση στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει προηγηθεί ουδεμία διαβούλευση και ενημέρωση με τους αντιπροσωπευτικούς συνδικαλιστικούς φορείς και τα σωματεία των εργαζομένων στον πολιτισμό ούτως ώστε να γίνουν αντιληπτές οι προθέσεις του Υπουργείου. Επίσης ουδεμία ενημέρωση έχουμε και από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρά τις επανειλημμένες  συναντήσεις μας τον τελευταίο καιρό για τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν  τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό.

Τις τελευταίες ημέρες σωματεία μέλη της Π.Ο.Θ.Α. έλαβαν από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου ένα ερωτηματολόγιο  προς απάντηση, που αφορά «Έρευνα Εργασιακών και Ασφαλιστικών Μεταρρυθμίσεων» σε συνεργασία, όπως αναφέρεται, με το ΥΠΠΟΑ/Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονου Πολιτισμού. Το συγκεκριμένο  ερωτηματολόγιο  επιτρέψτε μας να το χαρακτηρίσουμε ως συνταχθέν εκ του προχείρου όταν προέρχεται από κρατικό φορέα και μάλιστα το αρμόδιο Υπουργείο που αφορά  τους ανθρώπους της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Τουλάχιστον σε ότι αφορά το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο ασφαλιστικό των εργαζομένων στον Πολιτισμό, αυτό είναι καθορισμένο από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμοζόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επίσης πρόκληση αποτελεί και η εισαγωγική  μορφή του ερωτηματολογίου που θέτει ως ένα από τους  σκοπούς του την «ενθάρρυνση της τήρησης των εργασιακών και ασφαλιστικών  υποχρεώσεων εκ μέρους των επαγγελματιών και εργοδοτών…», όταν η τήρηση  της ασφαλιστικής και εργασιακής νομοθεσίας από τους εργοδότες είναι καθολική και υποχρεωτική.

Αισθανόμαστε ότι κάποιοι μας εμπαίζουν όταν μας ρωτούν   «Ποιες άλλες πράξεις ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την εργασία και την ασφάλιση; Π.χ. συλλογικές συμβάσεις εργασίας». Δηλαδή το ότι ένα από τα πάγια αιτήματα των σωματείων μας για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι οποίες καταργήθηκαν μέσω των μνημονίων, δεν είναι γνωστό στους ειδικούς που θα ασχοληθούν με την μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό μας  πεδίο;

Θα μπορούσατε να αντλήσετε πληροφορίες  άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας σε ό,τι αφορά το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο στο ασφαλιστικό των εργαζομένων στον Πολιτισμό και φυσικά  να ζητήσετε άμεσα και τις δικές μας θέσεις αφού πρώτα μας γνωστοποιούσατε τις πραγματικές διαθέσεις σας και τους αντικειμενικούς σκοπούς σας  πριν να  αναθέσετε  σε τρίτους   οι οποίοι  απ’ ότι φαίνεται δεν γνωρίζουν επαρκώς το αντικείμενο αλλά και κοστίζουν για  την υλοποίηση μελέτης  τους.

 

Κύριε  Υφυπουργέ είναι δεδομένο ότι το θέμα της μεταρρύθμισης του εργασιακού και ασφαλιστικού πλαισίου των εργαζομένων στον Πολιτισμό χρήζει ευρύτατης διαβούλευσης  η οποία πέραν των γενικών κατευθύνσεων που θα τεθούν,  απαιτεί τη συνεργασία όλων των διοικήσεων των αρμοδίων σωματείων των εργαζομένων και την ειδικότερη υποβολή προτάσεων κατά κατηγορία εργαζομένων.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος ζητάμε συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό και άμεση ενημέρωση.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ                                 ΦΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ