Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι,

Κατόπιν επικοινωνίας και ενεργειών μας με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκδόθηκε από τη Δ.ΥΠ.Α. (π. ΟΑΕΔ) η υπ. αριθμ. 422884/2-6-2022 εγκύκλιος που αφορά  τις Ημέρες  Ασφάλισης από την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού έτους 2022 του άρθρου 121 του ν.4764/2020(Α 256) και ειδικότερα για το θέμα της εμφάνισης των ενσήμων για τον μήνα ασφάλισης Ιανουάριο  του έτους 2022 από την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας τη σχετική εγκύκλιο της  Δ.ΥΠ.Α.  (π. ΟΑΕΔ) για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει η οριστικοποίηση των ΑΠΔ, έχει αποσταλεί από το Υπουργείο προς τον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικό αρχείο με τις ημέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν και στο μήνα αυτό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τη Δ.ΥΠ.Α. (π. ΟΑΕΔ) κατά την εξέταση του δικαιώματος χορήγησης παροχών ασφάλισης. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα πρέπει να ανατρέχουν στο ηλεκτρονικό αυτό αρχείο αυτό που αφορά  τον Ιανουάριο του 2022 αλλά  και στο ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. (π. ΟΑΕΔ) και αφορά τους μήνες ασφάλισης από την αποζημίωση ειδικού σκοπού του 2021 με βάση την προηγούμενη εγκύκλιο Δ.ΥΠ.Α. (π. ΟΑΕΔ) 237344/15-4-2022 για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι αιτήσεις για επιδότηση ανεργίας παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω μη απεικόνισης των ημερών εργασίας των μηνών αυτών, όσο και για νέες αιτήσεις ασφαλισμένων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.

Συνάδελφοι παρακαλούμε για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί στην αντιμετώπιση των αιτημάτων επιδότησης ανεργίας ή άλλων ζητημάτων να μας ενημερώσετε άμεσα.