Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως πολύ καλά  γνωρίζετε πάγιο αίτημα  της Π.Ο.Θ.Α. και των Σωματείων  όλο αυτό το διάστημα των κινητοποιήσεών μας εν μέσω πανδημίας ήταν η επέκταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού  σε όσες και όσους εγγράφηκαν στο Μητρώο Καλλιτεχνών  μετά την 10-1-2021. Δυστυχώς  το αίτημά μας αυτό δεν έγινε αποδεκτό με αποτέλεσμα να έχουν αδικηθεί πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι αποκλείστηκαν από την κρατική ενίσχυση αυτής της μορφής στερούμενοι έστω και αυτή τη μικρή βοήθεια.

Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν με αυτό τον τρόπο δικαιούνται να έχουν  μία δεύτερη ευκαιρία γι’ αυτό προτείνουμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη δικαίωσή τους καταθέτοντας  Αγωγή των Καλλιτεχνών που αποκλείστηκαν από την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού.

Η Αγωγή θα έχει το χαρακτήρα της ομαδικής αγωγής (πολλοί ενάγοντες που στρέφονται κατά ενός εναγόμενου με τον καθέναν να φέρει τη δική του αξίωση ξεχωριστά) και θα έχει ως αντικείμενο – αίτημα την καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού των Καλλιτεχνών για τους μήνες Ιανουάριο 2021, Φεβρουάριο 2021, Μάρτιο 2021, Απρίλιο 2021, Μάιο 2021, Ιούνιο 2021, Ιούλιο 2021 και Ιανουάριο 2022, η οποία δεν τους καταβλήθηκε από το κράτος λόγω εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών μετά την 10.01.2021.

Ως διαδικασία η Αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και εν συνεχεία (συνήθως κάποιους μήνες μετά) εκδίδεται πράξη του δικαστηρίου και ορίζεται δικάσιμος για την αγωγή, οπότε και θα κατατεθούν τα αποδεικτικά έγγραφα της αγωγής.

Για την ευόδωση της Αγωγής θα πρέπει να ισχυριστούμε και να αποδείξουμε ότι καθένας από τους ενάγοντες πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για τη μηνιαία αποζημίωση ειδικού σκοπού των Καλλιτεχνών, πλην του “χρονικού” κριτηρίου εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10.01.2021, το οποίο και προσβάλλουμε ως αντισυνταγματικό.

Οι λοιπές προϋποθέσεις για την αποζημίωση ήταν οι εξής:

– Εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών

– Μη είσπραξη αποζημίωσης ειδικού σκοπού (επιδόματος) από κάποια άλλη αιτία ή σύμβαση εργασίας

– Μη είσπραξη επιδόματος ανεργίας

– Μη ύπαρξη ενεργής σύμβασης εργασίας

 

Επομένως, στο παρόν στάδιο, για τη σύνταξη και κατάθεση της Αγωγής θα χρειαστούμε τα κάτωθι στοιχεία:

 

1) Κάθε ένας από τους ενάγοντες – καλλιτέχνες / εργαζόμενους θα πρέπει να μας καταγράψει τα εξής προσωπικά του στοιχεία, που πρέπει να αναγράφονται στο δικόγραφο της Αγωγής: 

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (πόλη, οδός, αριθμός) – ΑΦΜ – email – καλλιτεχνική ιδιότητα (πχ μουσικός, ηθοποιός κλπ)

 

2) Κάθε ένας από τους ενάγοντες – καλλιτέχνες /εργαζόμενους θα πρέπει να μας αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή την καταχωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, από την οποία θα προκύπτει και η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο

Η Υπεύθυνη Δήλωση ανευρίσκεται στο site “artandcultureprofessionals.services.gov.gr” (είσοδος με κωδικούς taxis – επιλογή στο σύνδεσμο Για να αναζητήσετε καταχωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, πατήστε εδώ: )

 

3) Κάθε ένας από τους ενάγοντες – καλλιτέχνες θα πρέπει να μας βεβαιώσει ότι για τους μήνες Ιανουάριο 2021, Φεβρουάριο 2021, Μάρτιο 2021, Απρίλιο 2021, Μάιο 2021, Ιούνιο 2021, Ιούλιο 2021 και Ιανουάριο 2022:

– δεν είχε πάρει αποζημίωση ειδικού σκοπού για κάποιο άλλο λόγο (π.χ. σύμβαση εργασίας σε αναστολή με βάση την οποία πήρε επίδομα 534 €)

– δεν είχε κάποια ενεργή (δηλωμένη) σύμβαση εργασίας 

–  δεν έλαβε επίδομα ανεργίας το ανωτέρω χρονικό διάστημα

 

Προς επιβεβαίωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες στο site “myergani.gov.gr” (είσοδος με κωδικούς taxis) και ειδικότερα:

– στην επιλογή “Πληρωμές Covid-19“, μπορούν να δουν εάν έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού (επίδομα 534 €) για τους παραπάνω μήνες.

– στην επιλογή “Δηλώσεις – ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ“, καθώς και στην επιλογή “Οι εργοδότες μου”, μπορούν να δουν εάν είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας τους παραπάνω μήνες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερόμενους είχε πάρει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχε κάποια ενεργή σύμβαση εργασίας ή έλαβε επίδομα ανεργίας για κάποιον ή κάποιους από τους παραπάνω κρίσιμους μήνες, παρακαλώ να μας ενημερώσει σχετικά ώστε να διαμορφωθεί αντίστοιχα το δικόγραφο της αγωγής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.